Select * from Danhba where del=0 and vehuu=0 and usrname='haiyen' Science curiculum vitae personally - University of Da Nang
 

Nguyễn Thị Hải Yến
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 37,251,946

 
Mục này được 2284 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Thị Hải Yến
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  20/12/1990
Nơi sinh: Kon Tum
Quê quán 
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Công nghệ thông tin; Tại: Đại học Quốc tế Hồng Bàng
Đơn vị công tác: Tổ QTM và Truyền thông; Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
Học vị: Đại học; năm: ; Chuyên ngành: ; Tại:
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: English
Địa chỉ liên hệ: 704 Phan Đình Phùng, TP Kon Tum, Kon Tum
Điện thoại: 02603919388; Mobile: 
Email: nthyen@kontum.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Về công tác tại Phân hiệu ĐH Đà Nẵng tại Kon Tum từ tháng 8/2016 đến nay
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn