Phan Nguyễn Diệu Hằng
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 7051 lượt người xem
Họ và tên:  Phan Nguyễn Diệu Hằng
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  22/08/1988
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Cử nhân Tiếng Anh; Tại: Đại học Ngoại Ngữ Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Tổ Ngoại ngữ chuyên ngành; Trường Đại học Kinh tế
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2013; Chuyên ngành: Thạc sĩ Giáo dục (TESOL International); Tại: Monash University, Úc
Dạy CN: IELTS, Business English, Legal English
Lĩnh vực NC: ELT Methodology
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn