Nguyễn Thị Hạnh
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 90,067,084

 
Mục này được 810 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Thị Hạnh
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  01/10/1981
Nơi sinh: Duy Châu, Duy Xuyên, Quảng Nam
Quê quán Duy Châu, Duy Xuyên, Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Tin học; Tại: Đại học khoa học Huế
Đơn vị công tác: Khoa Khoa học máy tính; Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt - Hàn
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2011; Chuyên ngành: Khoa học máy tính; Tại: Đại học Đà Nẵng
Dạy CN: Khoa học máy tính
Lĩnh vực NC: Khoa học máy tính
Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ C
Địa chỉ liên hệ: 15 Phạm Công Trứ, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, Tp Đà Nẵng
Điện thoại: ; Mobile: 0935688515
Email: hanhnt@vku.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Từ tháng 10/2003 đến tháng 8/2011 giảng dạy tại Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh doanh Việt Tiến.
Từ tháng 09/2011 đến 03/2020 giảng dạy tại Trường Cao đẳng CNTT và Truyền thông hữu nghị Việt Hàn.
Từ tháng 04/2020 đến nay giảng dạy tại Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt Hàn.
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng hệ thống SMS trường học. Chủ nhiệm: ThS. Nguyễn Thị Hạnh. Mã số: CHV-GV-18-01. Năm: 2019. (Jul 10 2020 11:40PM)
  
 Khen thưởng
[1] Chiến sỹ thi đua cơ sở. Năm: 2019.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Thiết kế web
Ngành: Công nghệ thông tin
 2017 Sinh viên  Trường Cao đẳng CNTT và Truyền thông hữu nghị Việt Hàn
[2]Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL server
Ngành: Công nghệ thông tin
 2015 Sinh viên  Trường Cao đẳng CNTT và Truyền thông hữu nghị Việt Hàn
[3]Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin
Ngành: Công nghệ thông tin
 2012 Sinh viên  Trường Cao đẳng CTTT và Truyền thông hữu nghị Việt Hàn, Trường Đại học CNTT và Truyền thông Việt Hàn
[4]Toán rời rạc
Ngành: Công nghệ thông tin
 2006 Sinh viên  Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh doanh Việt Tiến
[5]Cơ sở dữ liệu
Ngành: Công nghệ thông tin
 2005 Sinh viên  Trường Cao đẳng Công nghệ và kinh doanh Việt Tiến, Trường Cao đẳng CNTT và Truyền thông hữu nghị Việt Hàn
[6]Tin học đại cương
Ngành: Công nghệ thông tin
 2004 Sinh viên  Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh doanh Việt Tiến, Trường Cao đẳng CNTT và Truyền thông hữu nghị Việt Hàn, Trường Đại học CNTT và truyền thông Việt Hàn, Trường Đại học Duy Tân
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn