Nguyễn Thị Thanh Hà
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 46,281,562

 
Mục này được 15138 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Thị Thanh Hà
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  19/11/1963
Nơi sinh: Tx Đồng Hới
Quê quán Đà Sơn Đô Lương Nghệ An
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kinh tế chính trị; Tại: Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội
Đơn vị công tác: Khoa Luật; Trường Đại học Kinh tế
Học vị: Thạc sĩ; năm: ; Chuyên ngành: ; Tại:
Lĩnh vực NC: Luật Hình sự
Ngoại ngữ: Tiếng Anh (chứng chỉ C)
Địa chỉ liên hệ: 55/26 Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 02363958418; Mobile: 0905002237
Email: hathanhq3@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Từ 01/04/1988 đến 10/2010 là giáo viên khoa Kinh tế giảng dạy môn Lịch sử kinh tế quốc dân, Soạn thảo văn bản
Từ tháng 11/2010 cbgd khoa Luật, Trường đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng, giảng dạy các môn: Pháp luật đại cương, Luật Kinh tế, Luật Hình sự, Luật Tố tụng Hình sự, luật so sánh, Công pháp quốc tế, Tư pháp quốc tế, Luật Sở hữu trí tuệ, Kỹ thuật xây dựng văn bản pháp luật
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn