Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 52,830,341

 Tập bài giảng Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam(Dùng cho hệ đào tạo từ xa), Sách, Giấy phép NXB Lao động, 2009
Chủ biên: Ngô Văn Hà; Đồng tác giả: 
Nơi xuất bản: Lao Động; Mã số:  ;Năm XB: 2009
Số lượng XB: ; Số lần tái bản: ; Lĩnh vực: Chưa xác định
TÓM TẮT
walgreens prints coupons open free printable coupons
ABSTRACT
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn