Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,050,207

[1] Giải Khuyến khích môn Lịch sử Đảng - Kỳ thi Sinh viên giỏi ĐHĐN. Số: 1631/QĐKT. Năm: 2009.
[2] Học bổng DPM của Tổng Công ty phân bón và hoá chất dầu khí, Tập đoàn dầu khí Quốc gia Việt Nam. Năm: 2011.
[3] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Số: 3044/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2018.
[4] Giải Khuyến khích trong hoạt động KHCN năm học 2017-2018. Số: 835/QĐ-ĐHSPKT. Năm: 2018.
[5] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Số: 2770/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2019.
[6] Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. Số: 4437/QĐ-BGDĐT. Năm: 2019.
[7] Giấy khen của Giám đốc ĐHĐN. Số: 3669/QĐ-ĐHĐN. Năm: 2019.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn