Hà Văn Nghiệp
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,167,192

 
Mục này được 36970 lượt người xem
Họ và tên:  Hà Văn Nghiệp
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  10/03/1963
Nơi sinh: Cát Trinh - Phù Cát - Bình Định
Quê quán Cát Trinh - Phù Cát - Bình Định
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Bóng đá; Tại: Hà Bắc - Hà Nội
Đơn vị công tác: Khoa Giáo dục thể chất; Cơ quan Đại học Đà Nẵng
Học vị: Cử nhân; năm: 1996; Chuyên ngành: Bóng đá; Tại: Hà Bắc
Dạy CN: Bóng đá
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh văn - Bằng B
Điện thoại: 3841325; Mobile: 0935088852
Email: hvnghiep@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 
  • 1985 - 1987: Giảng dạy tại phân hiệu Đại học Kinh tế Đà Nẵng
  • 1988 - 1993: Giảng dạy tại  Đại học Bách khoa Đà Nẵng
  • 1994 - 1996: Giảng dạy tại  Đại học Đại cương Đà Nẵng
  • 1997 đến nay: Giảng dạy tại TT Giáo dục thể chất - Đại học Đà Nẵng;
    Nay là Khoa Giáo dục Thể chất - Đại học Đà Nẵng
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn