Hoàng Công Huân
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,685,587

 
Mục này được 280 lượt người xem
Họ và tên:  Hoàng Công Huân
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  16/10/1988
Nơi sinh: Thành phố Đà Nẵng
Quê quán Xã Duy Trinh, Huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, Việt Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Quản trị kinh doanh; Tại: Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Tài chính; Trường Đại học Kinh tế
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2013; Chuyên ngành: Tài Chính; Tại: Trường Đại học Stirling
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Điện thoại: ; Mobile: 
Email: huan.hc@due.udn.vn
 Các bài báo, báo cáo khoa học
QUỐC TẾ:
[1]Article: Trade credit, firm profitability, and financial constraints: Evidence from listed SMEs in East Asia and the Pacific. Authors: Huan Cong Hoang, Qin Xiao, Saeed Akbar. International Journal of Managerial Finance (Scopus, ABS 2*, rank A). No: Vol. 15 No. 5. Pages: pp. 744-770. Year 2019. (Nov 26 2020 3:41AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn