Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 49,690,409

 Bài tập lập trình Java cơ bản
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
Chủ biên: Huỳnh Công Pháp; Đồng tác giả: 
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Nơi xuất bản: NB Thông tin và Truyền thông; Mã số: KK01ĐM14 ;Năm XB: 2014
Số lượng XB: 1. 700; Số lần tái bản: ; Lĩnh vực: Công nghệ thông tin
TÓM TẮT

Java là ngôn ngữ lập trình theo phương pháp hướng đối tượng được ưa chuộng nhất hiện nay. Gần như tất cả các công ty phần mềm trong nước và trên thế giới đều sử dụng Java như là ngôn ngữ chủ đạo cho việc phát triển sản phẩm chiến lược của mình.

Ngôn ngữ Java hiện nay cho phép xây dựng dễ dàng và rất hiệu quả tất cả các loại ứng dụng từ xử lý đơn giản đến giao diện trực quan, truy xuất cơ sở dữ liệu, ứng dụng mạng, ứng dụng web, ứng dụng trên thiết bị di động…

Chính vì sự phổ biến và tầm quan trọng của ngôn ngữ này mà hiện nay gần như tất cả các cơ sở đào tạo Công nghệ thông tin từ các Trung tâm đào tạo chứng chỉ đến các trường Đại học lớn đều đưa vào chương trình giảng dạy ngôn ngữ và kỹ thuật lập trình Java.

Nhằm giúp cho sinh viên và những người mới bắt đầu tiếp cận ngôn ngữ lập trình Java một cách dễ dàng và thuận lợi, cuốn sách Bài tập Java cơ bản được soạn thảo rất công phu gồm tập hợp nhiều dạng bài tập nhằm xử lý các vấn đề thường gặp trong lập trình. Mỗi bài tập được nghiên cứu và soạn thảo sao cho vừa mang tính khai thác các tính năng của Java vừa tạo ra những mảnh ghép nhỏ để xây dựng các ứng dụng phần mềm lớn.

Cuốn sách được soạn thảo gồm 8 chương cơ bản của Ngôn ngữ và Kỹ thuật lập trình Java như sau:

Chương 1 - Làm quen với Java và môi trường lập trình Eclipse

Chương 2 - Lập trình hướng đối tượng với Java

Chương 3 - Xử lý biệt lệ (Exception handling)

Chương 4 - Lập trình giao diện với AWT và Swing (GUI programming)

Chương 5 - Lập trình tạo Applet (Applet programming)

Chương 6 - Lập trình đa tuyến (Multithreading)

Chương 7 - Lập trình truy xuất hệ thống tệp tin (IO Stream)

Chương 8 - Lập trình truy xuất cơ sở dữ liệu (JDBC)
Mỗi chương được soạn thảo gồm 3 phần: Phần tóm tắt lý thuyết, Phần bài tập thực hành mẫu và Phần bài tập tự giải. Phần tóm tắt lý thuyết tóm tắt rất cô đọng nội dung trọng tâm của lý thuyết liên quan; Phần bài tập thực hành mẫu gồm tập hợp các bài tập bám sát nội dung lý thuyết của từng chương. Các bài tập ở phần này được giải rất cẩn thận, có chú thích rõ ràng và được chạy trên máy tính, mỗi bài đều có kết quả chương trình minh họa đi kèm; Phần bài tập tự giải gồm tập hợp các bài tập nhằm giúp cho độc giả vận dụng lý thuyết và các bài tập ở phần bài thực hành mẫu để giải quyết.

ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn