Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

[1] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở Đại học Đà Nẵng. Năm: 05 năm liên tiếp 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.
[2] Chiến sĩ thi đua cấp Bộ. Năm: 2013.
[3] Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT vì đã có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn 2011-2015. Năm: 2016.
[4] Giấy khen của Giám đốc ĐH Đà Nẵng vì đã có thành tích tiêu biểu trong hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn 2011-2015. Năm: 2016.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn