Hạ Đình Trúc
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,169,929

 
Mục này được 21292 lượt người xem
Họ và tên:  Hạ Đình Trúc
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  10/03/1976
Nơi sinh: Đại Nghĩa - Đại Lộc - Quảng Nam
Quê quán Đại Lộc - Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Hệ Thống Điện; Tại: ĐẠI HỌC BÁCH KHOA - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
Đơn vị công tác: Khoa Điện; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2018; Chuyên ngành: Kỹ Thuật Điện; Tại: Université Grenoble Alpes
Dạy CN: Hệ Thống Điện
Lĩnh vực NC: Phân tích vận hành an toàn, tối ưu và ổn định hệ thống điện, điện mặt trời và gió
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Điện - ĐHBK
Điện thoại: ; Mobile: +84905429456
Email: hadinhtruc@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 - 9/1999-8/2001: Giảng viên tập sự
- 9/2001– 3/2004: Giảng viên Khoa Điện - Trường Đại Học Bách Khoa – ĐH Đà Nẵng. Tham gia tư vấn, thiết kế các công trình điện đến cấp điện áp 110 kV tại Trung tâm Nghiên cứu Điện - Điện Tử
- 4/2004 - 3/2006: Học tiếng anh và thạc sĩ tại trường đại học Nam Úc - Úc
- 4/2006 - 11/2014: Giảng viên Khoa Điện - Trường Đại Học Bách Khoa – ĐH Đà Nẵng. Tham gia tư vấn, thiết kế các công trình điện đến cấp điện áp 110 kV tại Trung tâm Nghiên cứu Điện - Điện Tử
- 12/2014 – 3/2018: Nghiên cứu sinh tại đại hoc Grenoble - Pháp
- 4/2018 - Nay: Giảng viên Khoa Điện - Trường Đại Học Bách Khoa – ĐH Đà Nẵng. Tham gia tư vấn, thiết kế các công trình điện đến cấp điện áp 110 kV tại Trung tâm Nghiên cứu Điện - Điện Tử
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG KINH TẾ NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI TẠI CÁC TẠI CÁC NHÀ MÁY, XÍ NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG. Chủ nhiệm: TS. Hạ Đình Trúc. Thành viên: TS. Hạ Đình Trúc, TS. Phạm Văn Kiên, TS. Nguyễn Hồng Việt Phương. Mã số: T2019-02-11. Năm: 2019. (Jun 17 2021 5:34PM)
[2] Đề tài cấp Bộ: GIẢI PHÁP GIẢM TỔN THẤT ĐIỆN NĂNG TRÊN CÁC ĐƯỜNG DÂY TRUYỀN TẢI ĐIỆN NĂNG BẰNG CÁCH SỬ DỤNG CÁC THIẾT BỊ BÙ CÔNG SUẤT PHẢN KHÁNG CÓ ĐIỀU KHIỂN. Chủ nhiệm: PGS.TS Lê Thành Bắc. Thành viên: PGS.TS Lê Thành Bắc; ThS. Mã Phước Khánh; ThS. Đỗ Văn Cần; ThS. Võ Tấn Tài; ThS. Hạ Đình Trúc; KS. Trần Thành Nam. Mã số: B2010-ĐN02-51. Năm: 2011. (Jun 17 2021 5:11PM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Đánh giá bức xạ nhiệt mặt trời và nghiên cứu khả năng ứng dụng năng lượng mặt trời trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: ThS. Hạ Đình Trúc. Thành viên: ThS.Phạm Văn Kiên - ThS. Nguyễn Hồng Việt Phương. Mã số: T2011-02-18. Năm: 2011. (Feb 10 2012 9:29PM)
[4] Đề tài cấp cơ sở: Ứng dụng LabVIEW nghiên cứu ổn định của máy phát điện. Chủ nhiệm: ThS. Hạ Đình Trúc. Thành viên: ThS. Hạ Đình Trúc. Mã số: T2009-02-68. Năm: 2009. (Feb 10 2012 2:21PM)
[5] Đề tài cấp Bộ: Mô Phỏng và Điều Khiển Các Thiết Bị Phân Phối Điện Năng Tại Các Trạm Biến Áp. Chủ nhiệm: PGS. TS Ngô Văn Dưỡng. Thành viên: PGS. TS Ngô Văn Dưỡng, ThS. Huỳnh Ngọc Kỳ, ThS. Hạ Đình Trúc. Mã số: 2003-III-17. Năm: 2005. (Feb 10 2012 2:19PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG PHÁT /TIÊU THỤ CÔNG SUẤT PHẢN KHÁNG CỦA MÁY PHÁT ĐIỆN GIÓ LOẠI DFIG. Tác giả: Phan Đình Chung*, Hạ Đình Trúc*
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí khoa học và công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: số 1(62).2013. Trang: 1-7. Năm 2013. (May 1 2013 3:54PM)
[2]Bài báo: FREQUENCY CONTROL OF AN ISOLATED GRID BASED ON WIND TURBINE AND DIESEL GENERATOR. Tác giả: Phan Đình Chung, Hạ Đình Trúc. Tạp chí khoa học và công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: Số 8(57) Quyển 3. Trang: 59-66. Năm 2012. (May 1 2013 3:51PM)
[3]Bài báo: Phương Pháp Máy Phát Đẳng Trị Đánh Giá Ổn Định Động Của Hệ Thống Điện. Tác giả: ThS. Hạ Đình Trúc
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Tạp Chí Khoa Học và Công Nghệ Đại Học Đà Nẵng. Số: số 01. Trang: 25-30. Năm 2006. (Feb 10 2012 9:36PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Spectral graph analysis of the geometry of power flows in transmission networks. Authors: Nicolas Retiére, Dinh Truc Ha, Jean-Guy Caputo. IEEE Systems Journal. No: olume: 14, Issue: 2, June 2020. Pages: 2736 - 2747. Year 2020. (Jun 17 2021 5:51PM)
[2]Presentations: A New Metric to Quantify the Vulnerability of Power Grids. Authors: Dinh Truc Ha, Nicolas Retière, Jean-Guy Caputo. Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). Pages: 206-213. Year 2019. (Jun 17 2021 5:41PM)
[3]Presentations: Potential Industrial Sectors Promising for Commercialization of Solar PV Rooftop Applications in Danang city. Authors: Dinh Truc Ha, Hong Viet Phuong Nguyen, Kien Văn Pham. Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). Pages: 230-234. Year 2019. (Jun 17 2021 5:47PM)
[4]Article: Improved Fault Ride through Capability of SCIG-based Wind Turbine based on Photovoltaic System. Authors: Phan Đình Chung và Hạ Đình Trúc
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. International Energy Journal (IEJ). No: 14(2014). Pages: 57-66. Year 2014. (Jul 4 2014 10:03PM)
  
 Hướng dẫn Sau đại học
SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Lê Văn Vũ
Đề tài:

Khảo sát và đánh giá tiềm năng năng lượng mặt trời trên mái nhà tại khu công nghiệp Hòa Khánh – Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng

 2020

 2021

[2]Trịnh Quang Vinh
Đề tài: Đánh giá ảnh hưởng của nguồn điện mặt trời đối với lưới điện phân phối Điện lực Cam Ranh – Khánh Sơn

 Thạc sĩ

 Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng

 2020

 2021

[3]Lê Văn Tân
Đề tài: Đánh giá và đề xuất giải pháp nâng cao khả năng vận hành an toàn hệ thống điện 110 kV tỉnh Quảng Nam xét đến năm 2025

 Thạc sĩ

 Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng

 2019

 2020

  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Chất lượng điện năng
Ngành: Kỹ thuật điện & điện tử
 2019 Cao học  Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng
[2]Ổn Định Hệ Thống Điện
Ngành: Điện
 2007 Sinh viên đại học  Trường Đại Học Bách Khoa - Đại Học Đà Nẵng
[3]Vận Hành Hệ Thống Điện
Ngành: Điện
 2006 Sinh viên đại học, cao đẳng  Trường Đại Học Bách Khoa, Trường Cao Đẳng Công Nghệ - Đại Học Đà Nẵng
[4]Phần Điện Trong Nhà Máy Điện và Trạm Biến Áp
Ngành: Điện
 2001 Sinh viên đại học
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
 Trường Đại Học Bách Khoa - Đại Học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn