Hồ Duy Việt
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,557,616

 
Mục này được 17414 lượt người xem
Họ và tên:  Hồ Duy Việt
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  25/08/1985
Nơi sinh: Hòa Phát - Cẩm Lệ - Tp.Đà Nẵng
Quê quán Hòa Xuân - Cẩm Lệ - Tp.Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Tin học quản lý; Tại: Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Văn phòng ĐHĐN; Cơ quan Đại học Đà Nẵng
Học vị: Đại học; năm: ; Chuyên ngành: ; Tại:
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh
Địa chỉ liên hệ: 41 Lê Duẫn, Tp. Đà Nẵng
Điện thoại: 0236 3832678; Mobile: 0905550561
Email: hdviet@ac.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 - Từ năm 2007 đến nay : công tác tại Tổ Quản trị mạng thông tin - Đại học Đà Nẵng.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn