Hồ Hữu Hiền
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 41,058,426

 
Mục này được 9224 lượt người xem
Họ và tên:  Hồ Hữu Hiền
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  05/06/1979
Nơi sinh: Kon Tum
Quê quán Thừa Thiên Huế
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Địa chất công trình; Tại: Đại học Khoa học tự nhiên Hồ Chí Minh
Đơn vị công tác: Phòng Hành Chính - Tổng Hợp; Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
Học vị: Cử nhân; năm: ; Chuyên ngành: ; Tại:
Lĩnh vực NC: 
Địa chỉ liên hệ: 704 Phan Đình Phùng, phường Quang Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
Điện thoại: 0606509559; Mobile: 0903543354
Email: hohien5679@gmail.com
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn