Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Phát hiện hành vi té ngã thời gian thực sử dụng Gradient chuyển động và đặc điểm hình dạng.
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Huynh Huu Hung, Nguyen Trong Nguyen
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng; Số: 8;Từ->đến trang: 222-228;Năm: 2012
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Fall is a condition occurring very common in the senior citizens. Every year about 28-35% of people over age 64 falls. People who suffer moderate to severe fall incident injury, like head trauma or fracture, will increase their risk of unnatural death. If the fall is detected early and alerted, we can timely support. In this paper, we propose a simple approach that can detect the fall in a few seconds after it happens. Our method is based on the Motion Gradient Image and the change of the shape of object. This solution has highly accurate and is promising.
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
ABSTRACT
Fall is a condition occurring very common in the senior citizens. Every year about 28-35% of people over age 64 falls. People who suffer moderate to severe fall incident injury, like head trauma or fracture, will increase their risk of unnatural death. If the fall is detected early and alerted, we can timely support. In this paper, we propose a simple approach that can detect the fall in a few seconds after it happens. Our method is based on the Motion Gradient Image and the change of the shape of object. This solution has highly accurate and is promising.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn