Hoàng Hồ Ngọc Hạnh
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 22993 lượt người xem
Họ và tên:  Hoàng Hồ Ngọc Hạnh
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  15/01/1988
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Thừa Thiên Huế
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kế toán kiểm toán; Tại:
Đơn vị công tác: Văn phòng ĐHĐN; Cơ quan Đại học Đà Nẵng
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2014; Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh; Tại: Đại học Duy Tân
Lĩnh vực NC: 
Điện thoại: ; Mobile: 0905 695 905
Email: hhnhanh@ac.udn.vn
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn