Select * from Danhba where del=0 and vehuu=0 and usrname='hhqnhu' Science curiculum vitae personally - University of Da Nang
 

Hồ Hoàng Quỳnh Như
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 39,737,763

 
Mục này được 6995 lượt người xem
Họ và tên:  Hồ Hoàng Quỳnh Như
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  16/08/1982
Nơi sinh: Cẩm Phô, Hội An
Quê quán Phường Thanh Hà, Hội An
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Quản trị Kinh doanh Du lịch; Tại: Đại học Kinh tế
Đơn vị công tác: Khoa Công nghệ Nhiệt - Điện lạnh; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Cử nhân; năm: ; Chuyên ngành: ; Tại:
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: 123 Hùng Vương Hội An
Điện thoại: 02363 842366; Mobile: 0935006124
Email: quynh_nhu54@yahoo.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

2005- 2006, Lễ Tân ở Công ty Du lịch và Dịch vụ Vĩnh Hưng Hội An.

2006- 2007, Tourdesk và bán vé máy bay ở Công ty Du lịch và Dịch vụ Hoa Hồng thuộc Tổng Công ty Du lịch và Dịch vụ Vĩnh Hưng Hội An.

2007- nay, Thư ký Khoa CN Nhiệt Điện lạnh, Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng.

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn