Hồ Hồng Quyên
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 38321 lượt người xem
Họ và tên:  Hồ Hồng Quyên
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  00/00/1987
Nơi sinh: 
Quê quán 
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Công nghệ Môi trường; Tại: Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Môi trường; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2019; Chuyên ngành: Life and Materials Systems Engineering; Tại: Tokushima University
Dạy CN: Môi trường, môi trường vi khí hậu, thông gió và xử lý khí thải
Lĩnh vực NC: Xử lý photpho trong nước thải; xử lý kim loại nặng trong nước thải; tổng hợp vật liệu nano, vật liệu hấp phụ trong xử lý nước thải
Ngoại ngữ: Anh Văn
Địa chỉ liên hệ: Khoa Môi trường, Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng. 54 Nguyễn Lương Bằng, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Điện thoại: 0511 3 733 590; Mobile: 0977 423 246
Email: hhquyen@dut.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Từ 11/2010 - 08/2013: học thạc sỹ tại trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
Từ 11/2010 - 09/2011: giảng dạy tại Khoa Môi trường, Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
Từ 10/2011 - 09/2012: thực tập chuyên môn tại Đại học Kobe, Nhật Bản
Từ 10/2012 - 03/2016: giảng dạy tại Khoa Môi trường, Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
Từ 04/2016 - 03/2019: nghiên cứu tiến sỹ tại Đại học Tokushima, Nhật Bản
Từ 04/2019 - 03/2020: nghiên cứu sau tiến sỹ tại Đại học Tokushima, Nhật Bản
Từ 04/2020 đến nay: giảng dạy tại Khoa Môi trường, Đại học Bách Khoa Đà Nẵng

 Các công trình khoa học
[1] Đề tài Khác: Application of Activated Carbon and PGα21Ca to Remove Methylene Blue from Aqueous Solution. Chủ nhiệm: Le Thi Xuan Thuy. Thành viên: Ho Hong Quyen, Nguyen Thi Sao Mai, Le Thi Suong, Luong Tran Bich Thao, Kazuyuki Oshita. Mã số: GSGES-Kyoto-Japan. Năm: 2018. (May 1 2020 8:07PM)
[2] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu áp dụng phương pháp tách từ tính sử dụng hạt γ-PGM trong xử lý nước thải nhiễm kim loại nặng. Chủ nhiệm: Lê Thị Xuân Thùy. Thành viên: Hồ Hồng Quyên, Phạm Thị Kim Thoa, Nguyễn Thị Sao Mai, Nguyễn Ngọc Hùng, Lâm Hưng Thắng. Mã số: B2016-ĐN-16. Năm: 2018. (May 1 2020 8:09PM)
[3] Đề tài cấp Thành phố: Nghiên cứu thử nghiệm phương pháp từ tính xử lý nước thải nhiễm kim loại nặng cho Công ty cổ phần Cơ khí-Mạ Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Lê Thị Xuân Thùy. Thành viên: Hồ Hồng Quyên, Nguyễn Thị Sao Mai, Lê Phước Cường, Lê Thị Sương, Nguyễn Thu Phương. Mã số: Đà Nẵng. Năm: 2018. (May 1 2020 8:10PM)
[4] Đề tài Khác: Nickel removal from wastewater using poly gamma glutamic acid coated magnetite (PGM). Chủ nhiệm: Le Thi Xuan Thuy. Thành viên: Ho Hong Quyen, Nguyen Thi Sao Mai, Nguyen Ngoc Hung, Lam Hung Thang, Kazuyuki Oshita. Mã số: GSGES-Kyoto-Japan. Năm: 2017. (May 1 2020 8:05PM)
[5] Đề tài Khác: Solutions to improving microclimate and thermal comfort for energy efficiency in tube houses - Danang city. Chủ nhiệm: Ho Hong Quyen. Thành viên: Hirohide Kobayashi. Mã số: GSGES-Kyoto-Japan. Năm: 2016. (May 1 2020 7:55PM)
[6] Đề tài cấp cơ sở: Đánh giá hiện trạng thông gió tự nhiên và nghiên cứu đề xuất các giải pháp cải thiện điều kiện vi khí hậu, tiết kiệm năng lượng cho nhà ống tại Thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Hồ Hồng Quyên. Thành viên: . Mã số: T2014-02-104. Năm: 2014. (May 21 2015 10:07PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nghiên cứu đánh giá khả năng xử lý các ion kim loại nặng trong nước thải sản xuất của công ty TNHH MTV Cơ khí-Mạ Đà Nẵng bằng vật liệu từ tính PGM. Tác giả: Lê Thị Xuân Thùy, Hồ Hồng Quyên, Nguyễn Thị Sao Mai, Lê Thị Sương, Nguyễn Thu Phương, Nguyễn Ngọc Huy. Tạp chí Khoa học và Phát triển Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng. Số: 202. Trang: 27-32. Năm 2018. (May 1 2020 8:36PM)
[2]Bài báo: Xử lý Cu2+ và Zn2+ trong nước thải xi mạ bằng phương pháp tách từ tính. Tác giả: Lê Thị Xuân Thùy, Hồ Hồng Quyên, Nguyễn Thị Sao Mai. Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Số: Vol3, No. T20. Trang: 46-54. Năm 2017. (May 1 2020 8:28PM)
[3]Bài báo: Đánh giá và đề xuất giải pháp xử lý hồ nước khu F, Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng. Tác giả: Lê Thị Xuân Thùy, Hồ Hồng Quyên, Lê Quốc Huy, Tôn Thị Nhật Quỳnh, Nguyễn Thị Thu Hương, Trần Văn Khẩn, Trần Thị Tiểu My, Nguyễn Duy Hùng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: Số 9(106). Trang: 53-57. Năm 2016. (May 1 2020 8:19PM)
[4]Bài báo: Nghiên cứu các giải pháp thiết kế kiến trúc tiết kiệm năng lượng cho nhà ống tại Thành phố Đà Nẵng. Tác giả: ThS. Hồ Hồng Quyên*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Số: Số 11(84).2014, Quyển 1. Trang: 48-54. Năm 2014.
(Feb 25 2015 3:05PM)
QUỐC TẾ:
[1]Presentations: Synthesis of Modified Chitosan Containing Multi-Hydroxyl Group for Adsorption Boron. Authors: Quyen Hong Ho, Masashi Kurashina, and Mikito Yasuzawa. Kogakuin University of Technology & Engineering, Japan. Pages: 88-89. Year 2021. (Feb 18 2021 10:20AM)
[2]Presentations: Synthesis of borate adsorbent using chitosan nanofiber. Authors: Ho Hong Quyen, Yuta Morishita, Masashi Kurashina, Mikito Yasuzawa and Yuki Hiraga. Bulletin of Society of Sea Water Science, Japan. Pages: 27. Year 2019. (May 1 2020 8:53PM)
[3]Article: Removal of Nickel from Plating Wastewater Using the Magnetic Flocculant PG-M. Authors: Thuy Thi Xuan Le, Mai Thi Sao Nguyen, Quyen Hong Ho, Mikito Yasuzawa and Vu Xuan Tran. Chemical Science International Journal. No: Vol.22, No.1. Pages: 1-9. Year 2018. (May 1 2020 8:58PM)
[4]Presentations: Effective Phosphate Removal from Aqueous Solution Using Environmental-Friendly Adsorbent. Authors: Ho Hong Quyen, Maki Yoshioka, Le Thi Xuan Thuy, Masashi Kurashina and Mikito Yasuzawa. 4th International Forum on Advanced Technologies, Tokushima, Japan. Pages: 27. Year 2018. (May 1 2020 8:48PM)
[5]Article: Eco-friendly removal of phosphate from aqueous solution using natural dietary fibers and minerals. Authors: Quyen Hong Ho, Maki Yoshioka, Masashi Kurashina, Mikito Yasuzawa and Thuy Thi Xuan Le. International Journal of Modern Physics B. No: Vol.32, No.19. Pages: 1840075-1-1840075-5. Year 2018. (May 1 2020 9:04PM)
[6]Article: Purification of groundwater contaminated with iron and manganese by effective cost filter materials for households in rural areas. Authors: Thuy Thi Xuan Le, Suong Thi Le, Mai Thi Sao Nguyen, Quyen Hong Ho and Mikito Yasuzawa. International Journal of Modern Physics B. No: Vol.32, No.19. Pages: 1840079-1-1840079-6. Year 2018. (May 1 2020 9:01PM)
[7]Presentations: Adsorption/desorption and Recovery of Phosphate using Eco-friendly materials. Authors: Masashi Kurashina, Maki Yoshioka, Ho Hong Quyen, Mikito Yasuzawa. The 68th Annual Meeting of the Society of Sea Water Science, Japan. Pages: 27. Year 2017. (May 1 2020 8:43PM)
[8]Presentations: Eco-Friendly Removal of Phosphate from Aqueous Solution Using Natural Dietary Fibers and Minerals. Authors: Ho Hong Quyen, Maki Yoshioka, Le Thi Xuan Thuy, Masashi Kurashina and Mikito Yasuzawa. 8th International Conference on Advanced Materials Development & Performance, India. Pages: 27. Year 2017. (May 1 2020 8:45PM)
[9]Presentations: Purification of Groundwater Contaminated Iron and Manganese by Effective Cost Filter Materials for Households in Rural Areas. Authors: Le Thi Xuan Thuy, Le Thi Suong, Nguyen Thi Sao Mai, Le Phuoc Cuong, Pham Thi Kim Thoa, Ho Hong Quyen and Mikito Yasuzawa. 8th International Conference on Advanced Materials Development & Performance, India. Pages: 27. Year 2017. (May 1 2020 8:46PM)
[10]Presentations: Nickel removal from wastewater using poly gamma glutamic acid coated magnetite (PGM). Authors: Le Thi Xuan Thuy, Ho Hong Quyen, Nguyen Thi Sao Mai and Kazuyuki Oshita. HUST & KU International Symposium on the Education & Research of the Global Environmental Studies in Asia in conjunction with the 10th Regional Conference on Environmental Engineering. Pages: 27. Year 2017. (May 1 2020 8:40PM)
  
 Khen thưởng
[1] Best Poster Award, the 8th International Conference on Advanced Materials Development and Performance (AMDP 2017). Năm: 2017.
[2] Young Researcher Presentation Award, 4th International Forum on Advanced Technologies (IFAT 2018). Năm: 2018.
[3] Research and Education Fellowship Award, Tokushima University. Năm: 2019.
[4] International Exchange Research Award, Tokushima University. Năm: 2019.
[5] Best poster, 19th International Symposium on Advanced Technology (ISAT-19) “Engineering Innovation for Food and Nutrition Security”. Năm: 2021.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Môi trường
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2014 Sinh viên ngành môi trường  Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
[2]Môi trường vi khí hậu
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2013 Sinh viên ngành môi trường  Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
[3]Thông gió
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2012 Sinh viên ngành môi trường, kiến trúc, xây dựng dân dụng và công nghiệp  Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
  
 Thông tin khác
  

 


abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn