Select * from Danhba where del=0 and vehuu=0 and usrname='hhthuong' Science curiculum vitae personally - University of Da Nang
 

Hoàng Hoài Thương
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 36,537,424

 
Mục này được 7173 lượt người xem
Họ và tên:  Hoàng Hoài Thương
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  21/03/1983
Nơi sinh: 
Quê quán Bình Định
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Trung văn; Tại: Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Ngữ văn; Trường Đại học Sư phạm
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2011; Chuyên ngành: Ngôn ngữ ; Tại: Trung Quốc
Dạy CN: Hán Nôm
Lĩnh vực NC: Hán văn,ngôn ngữ & văn hóa Trung Quốc
Ngoại ngữ: Tiếng Trung, tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: khoa Ngữ Văn trường Đại học Sư Phạm
Điện thoại: 733328; Mobile: 0905476905
Email: nasaht83@yahoo.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Giảng dạy tại trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng từ năm 2009.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn