Nguyễn Hữu Hiển
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,653,938

 
Mục này được 19085 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Hữu Hiển
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  01/01/1962
Nơi sinh: Điện Bàn
Quê quán Điện Bàn
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kinh tế nông nghiệp; Tại: Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Trung tâm Đào tạo Thường xuyên; Cơ quan Đại học Đà Nẵng
Chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm
Học vị: Thạc sĩ; năm: ; Chuyên ngành: ; Tại:
Dạy CN: Kinh tế học, Quản trị kinh doanh
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: 41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng
Điện thoại: 3891517; Mobile: 0913466828
Email: nhhien@ac.udn.vn; hienhn@ud.edu.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
  

1984-1987:

Giảng viên Khoa Kinh tế, Đại học Bách khoa Đà Nẵng

1987-1988:

Thực tập tại Liên xô cũ

1989-1990:

Giảng viên Khoa Kinh tế, Đại học Bách khoa Đà Nẵng

1990-1993:

Phó chủ nhiệm khoa, Khoa Công Thương, Đại học Bách khoa Đà Nẵng

1993-1994:

Học sau đại học tại Đại học ESSEX, UK

1994-1997:

Giảng viên Khoa Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng.

1997-1999:

Học MBA tại Đại học BOISE STATE UNIVERSITY, USA

2000-2002:

Phó Trưởng Khoa Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng.

2002-2005:

Trưởng ban Kế hoạch tài chính, Đại học Đà Nẵng.

Giảng viên Khoa Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng.

2006-

Phó trưởng ban Hợp tác quốc tế, Đại học Đà Nẵng.

Giảng viên Khoa Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng.

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn