Nguyễn Thị Thu Hiền
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 32428 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Thị Thu Hiền
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  04/08/1990
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Sinh - Môi trường; Tại: Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Hợp tác quốc tế; Khoa Y Dược
Học vị: Cử nhân; năm: 2012; Chuyên ngành: Sinh - Môi trường; Tại: Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Dạy CN: Hóa sinh
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Tâng 8 - Viện anh ngữ
Điện thoại: 02363532060; Mobile: 0905666890
Email: hienntt1990@gmail.com
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn