Nguyễn Văn Hiệu
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 52,774,233

 
Mục này được 13 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Văn Hiệu
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  05/02/1982
Nơi sinh: Quảng Trị
Quê quán Quảng Trị
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Toán học và lập trình; Tại: ĐH Tổng hợp XanhPetecbua,
Đơn vị công tác: Khoa Công nghệ Thông tin; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2010; Chuyên ngành: CNTT; Tại: ĐH Công Nghệ quốc gia LB Nga
Dạy CN: Hệ Thống Thông Tin và Công Nghệ Phần Mềm
Lĩnh vực NC: Tối ưu hoá, hệ thống ra quyết định, hệ thống gợi ý
Ngoại ngữ: Nga, Anh
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Phương pháp lọc cộng tác sử dụng tối ưu bầy đàn. Tác giả: Nguyễn Thị Hoàng Phương*; TS. Nguyễn Văn Hiệu. Tạp chí Tạp chí Khoa học và Công nghệ. Số: Vol. 17, No. 4, 2019. Trang: 57. Năm 2019. (Jul 8 2019 9:56AM)
[2]Bài báo: Hướng tiếp cận giải bài toán đa mục tiêu trong điều kiện thay đổi. Tác giả: TS. Nguyễn Văn Hiệu*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 3(112).2017-Quyển 1. Trang: 98. Năm 2017. (Jun 13 2017 10:45AM)
[3]Bài báo: Cải tiến thuật toán cây quyết định c4.5 cho vấn đề phân nhóm trẻ tự kỷ. Tác giả: TS. Nguyễn Văn Hiệu*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 5(114).2017-Quyển 1. Trang: 1288. Năm 2017. (Jul 21 2017 2:12PM)
[4]Bài báo: Ứng dụng mô hình hệ hỗ trợ ra quyết định trên nhóm vào quản lý tài nguyên đất. Tác giả: Phan Thị Xuân Trang*; TS. Nguyễn Văn Hiệu. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 1(110).2017. Trang: 35. Năm 2017. (Apr 11 2017 11:10AM)
[5]Bài báo: Hệ thống chẩn đoán bệnh tự kỷ sử dụng cây quyết định. Tác giả: Nguyễn Văn Hiệu*; Đỗ Thị Thu Hà. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 11(96).2015, Quyển 1. Trang: 105. Năm 2015. (Feb 15 2016 3:25PM)
[6]Bài báo: Phương pháp tiếp cận mới giải bài toán ra quyết định đa mục tiêu với trường hợp không đầy đủ thông tin về các tiêu chí . Tác giả: TS. Nguyễn Văn Hiệu*
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 1(74).2014-Quyển 1. Trang: 103. Năm 2014. (May 6 2014 5:00PM)
[7]Bài báo: Xây dựng hệ thống hỗ trợ ra quyết định quản lý tài nguyên rừng sử dụng phương pháp Electre III và thử nghiệm phân tích các giải pháp chiến lược đáp ứng biển đổi khí hậu. Tác giả: TS. Nguyễn Văn Hiệu; Nguyễn Thị Thanh Huyền. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 5(78).2014. Trang: 150. Năm 2014. (Sep 19 2014 9:38AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn