Nguyễn Văn Hiếu.
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,540,634

 
Mục này được 28516 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Văn Hiếu.
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  16/08/1988
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Phước Mỹ, Mỹ Khê, Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Viễn Thông; Tại: Trường ĐH Bách Khoa - ĐH Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Điện tử Viễn thông; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2016; Chuyên ngành: Kỹ thuật thông tin và xử lý tín hiệu; Tại: Đại học Soongsil
Dạy CN: Máy tính
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Điện Tử Viễn Thông - Trường Đại Học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng - 54 Nguyễn Lương Bằng
Điện thoại: ; Mobile: 
Email: nvhieu@dut.udn.vn; vanhieu.1608@gmail.com
 Các bài báo, báo cáo khoa học
QUỐC TẾ:
[1]Article: Study on Fall Detection Based On Intelligent Video Analysis. Authors: Y T. Ngo, Hieu V. Nguyen, Tuan V. Pham. The 2012 International Conference on Advanced Technologies for Communications (ATC 2012). No: 28. Pages: 114 - 117. Year 2012. (Jan 4 2013 2:08PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn