Hà Kim Tiên
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,777,020

 
Mục này được 11434 lượt người xem
Họ và tên:  Hà Kim Tiên
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  26/03/1992
Nơi sinh: Đại Minh - Đại Lộc - Quảng nam
Quê quán Đại Minh - Đại Lộc - Quảng nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Bác sĩ Y học dự phòng; Tại: Đại học Y Dược Huế
Đơn vị công tác: Phòng Đào tạo - CTSV; Khoa Y Dược
Học vị: Đại học; năm: ; Chuyên ngành: ; Tại:
Lĩnh vực NC: 
Điện thoại: (0236)3990461; Mobile: 0915999277
Email: hktien@smp.udn.vn
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn