Huỳnh Kim Trọng
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,798,486

 
Mục này được 25835 lượt người xem
Họ và tên:  Huỳnh Kim Trọng
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  06/06/1978
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Đại Cường, Đại Lộc, Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Công Nghệ Thông Tin; Tại: Trường Đại học Sài Gòn
Đơn vị công tác: Tổ Quản trị mạng thông tin; Cơ quan Đại học Đà Nẵng
Học vị: Kỹ sư; năm: ; Chuyên ngành: ; Tại:
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: cong ty het han tron trach nhiem mot thanh vien. Tác giả: Huynh kim trong. Dai hoc Da Nang. Số: 12354. Trang: 1-167. Năm 2016. (May 30 2016 10:36AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn