Huỳnh Lan Thi
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 15409 lượt người xem
Họ và tên:  Huỳnh Lan Thi
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  16/11/1986
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Sư phạm Tiếng Anh; Tại: Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Tiếng Anh; Trường Đại học Ngoại Ngữ
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2011; Chuyên ngành: Applied Linguistics; Tại: The University of Queensland
Dạy CN: Biên - Phiên dịch
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh, Pháp
Địa chỉ liên hệ: Khoa tiếng Anh, Đại học Ngoại Ngữ, 131 Lương Nhữ Học, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng
Điện thoại: 0236 3699693; Mobile: 0989 123 211
Email: hlthi@ufl.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 2008-nay: Giảng viên tại Khoa Tiếng Anh, Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Đà Nẵng
2010-2011: Học thạc sĩ chuyên ngành Phương pháp Giảng dạy Tiếng Anh (TESOL Studies), Đại học Queensland, Australia
2014: Học tại Hà Lan theo chương trình Học bổng của chính phủ Hà Lan
2018: Học tại Úc theo chương trình Học bổng của chính phủ Úc
 Khen thưởng
[1] Học bổng Thạc sĩ “Endeavour Postgraduate Award” của chính phủ Australia. Năm: 2009.
[2] Học bổng "the Netherlands Fellowship Programmes (NFP)" của chính phủ Hà Lan. Năm: 2014.
[3] Giải thường Runner-up Prize cuộc thi "Teaching Changes Lives Competition" được tổ chức bởi Oxford University Press. Năm: 2016.
[4] Học bổng "Endeavour Executive Fellowship" của chính phủ Australia. Năm: 2017.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn