Hoàng Minh Huy
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 24805 lượt người xem
Họ và tên:  Hoàng Minh Huy
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  30/10/0
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Thừa Thiên Huế
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Điện tử - Viễn thông; Tại: Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Điện tử Viễn thông; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2012; Chuyên ngành: Điện tử - Viễn thông; Tại: Hàn Quốc
Dạy CN: Viễn thông
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Điện tử - Viễn thông, Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng, 54 Nguyễn Lương Bằng, TP Đà Nẵng
Điện thoại: 3841287; Mobile: 
Email: huyhoang@dut.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 2010 - 2012: Học Thạc sĩ tại Hàn Quốc
2013 - 2015: Khoa Điện tử - Viễn thông, Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu phương pháp thích nghi nhằm nâng cao hiệu suất của hệ thống truyền điện không dây dựa trên kỹ thuật cộng hưởng từ với nhiều thiết bị thu. Chủ nhiệm: Hoàng Minh Huy. Mã số: Đ2013-02-83-BS. Năm: 2014. (Sep 14 2014 10:07AM)
[2] Đề tài Khác: Research on Antenna-Locked-Loop circuit for maintaining maximum efficiency of medium range wireless power transfer system. Chủ nhiệm: Franklin Bien. Thành viên: Huy Hoang, Youngsu Kim, Yunho Choi. Mã số: 20110005518. Năm: 2013. (Jul 24 2013 9:57PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn