Huỳnh Minh Tuyền
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 91,779,969

 
Mục này được 21472 lượt người xem
Họ và tên:  Huỳnh Minh Tuyền
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  27/10/1982
Nơi sinh: Hà Nha, Đại Đồng, Đại Lộc
Quê quán Đại Lộc, Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Sư phạm Mỹ thuật; Tại: Đại học Nghệ thuật Huế
Đơn vị công tác: Phòng Đào tạo; Trường Đại học Sư phạm
Học vị: Cử nhân; năm: ; Chuyên ngành: ; Tại:
Dạy CN: Mỹ thuật
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Phòng Đào tạo trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng. 459 Tôn Đức Thắng, Liên Chiểu Đà Nẵng
Điện thoại: 02363730487; Mobile: 0905800804
Email: hminhtuyen@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Từ năm 2003 đến năm 2009 giảng dạy môn Mỹ thuật tại trường Thực hành Sư phạm - ĐHSP
Từ năm 2009 đến nay là chuyên viên phòng Đào tạo trường Đại học Sư phạm - ĐHĐN
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn