Hoàng Ngọc Ánh Nhân
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 17775 lượt người xem
Họ và tên:  Hoàng Ngọc Ánh Nhân
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  23/06/1992
Nơi sinh: Tam Kỳ, Quảng Nam
Quê quán Tam Kỳ, Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Sư phạm Hóa học; Tại: Đại học Sư phạm Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Tổ bộ môn; Khoa Y Dược
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2017; Chuyên ngành: Hóa Hữu cơ; Tại: Đại học Đà Nẵng
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh
Địa chỉ liên hệ: 183 Nguyễn Khánh Toàn, Đà Nẵng
Điện thoại: ; Mobile: 0973742554
Email: hnanhan@smp.udn.vn; hoangngocanhnhan@gmail.com
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Cố định enzyme glucose oxidase lên vật liệu từ tính cấu trúc core-shell Fe3O4NP@SiO2 và thử hoạt tính xúc tác của nó. Tác giả: Hoàng Ngọc Ánh Nhân, Nguyễn Bá Trung. Tạp chí Xúc tác và Hấp phụ Việt Nam. Số: Volume 7, Issue 2. Trang: 92-97. Năm 2018. (Nov 14 2018 4:25PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Fabrication of Magnetic Nano Emzyme Fe3O4-CS-Lipase and Testing its Catalytic Activity for Triglyceride Tranesterification Reaction with Methanol in Biodiesel Production. Authors: Nguyen Vuong Hoai Thu, Hoang Ngoc Anh Nhan, Nguyen Ba Trung. International Journal of Scientific Engineering and Research (IJSER). No: Volume 6 Issue 11. Pages: 29-34. Year 2018. (Nov 29 2018 3:03PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn