Hoàng Ngọc Đồng
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 28145 lượt người xem
Họ và tên:  Hoàng Ngọc Đồng
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  09/02/1955
Nơi sinh: Cẩm Xuyên
Quê quán Cẩm Xuyên
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Nhiệt Điện; Tại: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Đơn vị công tác: Khoa Công nghệ Nhiệt - Điện lạnh; Trường Đại học Bách Khoa
Chức vụ: Trưởng Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 1990; Chuyên ngành: Thiết bị nhiệt ; Tại: Đại học Kỹ thuật Praha (CVUT) - Tiệp Khắc
Chức danh KH:  Phó Giáo sư; công nhận năm: 2002
Dạy CN: Công nghệ nhiệt điện lanh, Kỹ thuật năng lượng và môi trường.
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Czech; Nga; Anh
Địa chỉ liên hệ: 54 Nguyễn Lương Bằng
Điện thoại: 0511 3842366; Mobile: 0935245445
Email: hndong@dut.udn.vn; hoangngocdong29@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 


- Giảng dạy tại Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng (nay là Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng) từ 1980 đến nay;

- Trưởng Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên (từ năm 1995 – 2005);

- Trưởng Bộ môn Thiết bị Năng lượng, Khoa Công nghệ Nhiệt - Điện lạnh (từ 2006 -2009).

- Trưởng Khoa Công nghệ Nhiệt -Điện lạnh từ 2009 đến 2015.

- Từ 2016 đến nay giảng dạy tại khoa CN Nhiệt-Điện lạnh.


 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: - Đ2012-02-27. Nghiên cứu sản xuât thử nghiệm và sử dụng viên nhiên liệu sinh khối từ phế thải nông nghiệp. Đề tài cấp Đại học Đà Nẵng năm 2012. Chủ nhiệm: Hoàng Ngọc Đồng. Thành viên: Nguyễn Đức Minh; Thái Tấn Hòa; Nguyễn Thanh Văn; Ngô Đức Mạnh. Mã số: Đ2012-02-27. Năm: 2012. (Apr 21 2013 8:53AM)
[2] Đề tài cấp Bộ: - B2010- ĐN02-54. Nghiên thiết kế, chế tạo hệ thống sấy lạnh ứng dụng trong công nghệ chế biến nông, hải sản. Đề tài cấp Bộ, năm 2010. Chủ nhiệm: Hoàng Ngọc Đồng. Thành viên: . Mã số: B2010-ĐN02-54. Năm: 2011. (Jan 29 2011 8:16AM)
[3] Đề tài cấp Bộ: - B2007- ĐN02-29. Nghiên cứu ứng dụng hệ thống sấy ở nhiệt độ thấp sử dụng bơm nhiệt trong công nghệ chế biến nông sản. Đề tài cấp Bộ, năm 2007. Chủ nhiệm: Hoàng Ngọc Đồng. Mã số: B2007- ĐN02-29. Năm: 2008. (Jan 1 2011 4:39PM)
[4] Đề tài cấp Bộ: - B2004-14-46. Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thiết bị sấy nông sản có thiết bị gia nhiệt kiểu ống nhiệt. Đề tài cấp Bộ , Năm 2004. Chủ nhiệm: Hoàng Ngọc Đồng. Mã số: B2004-14-46. Năm: 2005. (Jan 1 2011 4:36PM)
[5] Đề tài cấp Bộ: - B2002-200-15-46. Thiết kế, chế tạo lò hơi sử dụng ống nhiệt trọng trường. Đề tài cấp Bộ, năm 2002. Chủ nhiệm: Trần Văn Vang. Mã số: B2002-15-46. Năm: 2004. (Jan 1 2011 4:32PM)
[6] Đề tài cấp Bộ: - B99-15-36. Nghiên cứu ống nhiệt trọng trường có bộ tách dòng kiểu giao nhau, Đề tài cấp Bộ, 2001.. Chủ nhiệm: Trần Văn Vang. Mã số: B99-15-36. Năm: 2002. (Dec 31 2010 9:40AM)
[7] Đề tài cấp Bộ: - B2000-14-47. Phần mềm quản lý công tác đào tạo trong các trường Đại học và Cao đẳng, Đề tài cấp Bộ, năm 2001.. Chủ nhiệm: Hoàng Ngọc Đồng. Thành viên: . Mã số: B2000-14-47. Năm: 2002. (Dec 31 2010 9:40AM)
[8] Đề tài cấp Bộ: - B97-15-51. Quản lý toàn diện cán bộ và sinh viên trên máy vi tính, Đề tài cấp Bộ, 1999.. Chủ nhiệm: Hoàng Ngọc Đồng. Thành viên: . Mã số: B97-15-51. Năm: 1998. (Dec 31 2010 9:40AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nghiên cứu xác định thông số động học của quá trình nhiệt phân nhanh bột gỗ trong lò tầng sôi.. Tác giả: Phạm Duy Vũ; Hoang Ngọc Đồng; Huỳnh Ngọc Hùng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng; Vol. 17, No. 5, 2019. Số: Vol. 17, No. 5, 2019. Trang: 20-24. Năm 2019. (Nov 14 2019 5:21PM)
[2]Bài báo: Nghiên cứu ảnh hưởng của sự phân bố không đồng nhất theo chiều cao trong việc sắp xếp chất hấp thụ cháy trong bó nhiên liệu của lò phản ứng WWER-1200 đối với đặc trưng vật lý-neutron - K∞. Tác giả: ThS. Trương Hoài Nam*; PGS.TS. Hoàng Ngọc Đồng. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: 5(126).2018, Quyển 1. Trang: 94. Năm 2018. (Jun 22 2018 8:55AM)
[3]Bài báo: Tính truyền nhiệt khi cấp đông cryo bề mặt phẳng vật ẩm bằng phương pháp sai phân hữu hạn. Tác giả: TS. Khoa CN Nhiệt Điện Lạnh*; TS. Thái Ngọc Sơn; PGS.TS. Hoàng Ngọc Đồng. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 9(118).2017-Quyển 2. Trang: 48. Năm 2017. (Oct 27 2017 2:30PM)
[4]Bài báo: Nghiên cứu cải tạo hệ thống lò hơi tầng sôi đốt mùn cưa tại công ty TNHH điện hơi công nghiệp tín thành. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN, Số 5(102).2016. Tác giả: Hoàng Ngọc Đồng*. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 5(102).2016. Trang: 24. Năm 2016. (Jun 14 2016 8:43AM)
[5]Bài báo: Nghiên cứu thực nghiệm truyền nhiệt khi cấp đông cục bộ tế bào bằng thiết bị kim tạo cầu băng; Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 09(94).2015. Tác giả: PGS.TS. Hoàng Ngọc Đồng*; Tác giả ở ngoài ĐHĐN. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số: Số 9(94).2015. Trang: 23. Năm 2015.
(Nov 4 2015 4:30PM)
[6]Bài báo: Nghiên cứu ứng dụng máy lạnh ghép tầng trong kỹ thuật bảo quản máu và các chế phẩm từ máu; Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN, Số 01(86).2015, trang 12. Tác giả: Hoàng Ngọc Đồng; Nguyễn Thành Văn; Lê Minh Trí
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 01(86).2015. Trang: 12. Năm 2015. (Apr 22 2015 10:22AM)
[7]Bài báo: Một số kết quả nghiên cứu bếp hóa khí sinh khối; Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 11(96).2015. Quyển 2. Tác giả: Hoàng Ngọc Đổng, Nguyễn Văn Quốc Cường. Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Đà Nẵng, Số 11(96).2015. Quyển 2. Số: Số 11(96).2015. Quyển 2. Trang: 39-43. Năm 2015. (Dec 2 2015 4:41PM)
[8]Bài báo: Phân tích, đánh giá chất lượng sản phẩm sấy nghệ vàng khi sấy kết hợp 2 chế độ nóng và lạnh. Tạp chí Năng lượng nhiệt, số 125-9/2015. Tác giả: Hoàng Ngọc Đồng, Hà Văn Tuấn. Tạp chí Năng lượng nhiệt, số 125-9/2015. Số: 125-9/2015. Trang: 7-11. Năm 2015. (Dec 2 2015 4:49PM)
[9]Bài báo: Quá trình truyền nhiệt, truyền chất không ổn định với biên di động khi hóa rắn vật ẩm bằng kỹ thuật Cryo”; Tạp chí Năng lượng nhiệt, số 117-5/2014. Tác giả: Hoàng Ngọc Đồng, Nguyễn Bốn, Lê Minh Trí
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Năng lượng nhiệt. Số: 117-5/2014. Trang: 14-18. Năm 2014. (Dec 2 2015 4:30PM)
[10]Bài báo: Nghiên cứu sử dụng lỏng nitơ cho dao mổ lạnh ở Việt Nam, Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng, số 5(78). 2014. Tác giả: PGS.TS. Hoàng Ngọc Đồng*; TS. Nguyễn Thành Văn. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 5(78).2014. Trang: 32. Năm 2014. (Sep 19 2014 9:38AM)
[11]Bài báo: "Nghiên cứu, đề xuất mô hình sấy kết hợp hai chế độ nhiệt độ cao và nhiệt độ thấp để sấy thảo dược”. Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng; 10 (71).2013.. Tác giả: Hoàng Ngọc Đồng, Hà Văn Tuấn. Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 10 (71).2013. Trang: 17-22. Năm 2013. (Jun 21 2014 5:41PM)
[12]Bài báo: Nghiên cứu ứng dụng viên nén Biomass từ phế thải nông nghiệp cho lò hơi tầng sôi; Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà nẵng số 8(57)/2012. Quyển II. Tác giả: Hoàng Ngọc Đồng; Nguyễn Đức Minh; Thái Tấn Hòa; Nguyễn Thanh Văn. tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà nẵng. Số: 8(57).2012. Trang: 7 đến 12. Năm 2012. (Apr 20 2013 4:35PM)
[13]Bài báo: Xây dựng module xác định thông số nhiệt động của hơi nước, Tạp chí năng lượng Nhiệt, số 103_1/2012. Tác giả: Hoàng Ngọc Đồng, Thái Ngọc Sơn, Nguyễn Quốc Huy. Tạp chí Năng lượng Nhiệt số 103 - 1/2002.. Số: 103. Trang: 14-17. Năm 2012. (Feb 10 2012 10:09PM)
[14]Bài báo: Nghiên cưu, thiết kế, chế tạo thiết bị đun nước nóng bằng bơm nhiệt, Báo cáo tại HN Khoa học Kỹ thuật Nhiệt toàn quốc lần thứ 2 tại Hà Nội tháng 4/2012. . Tác giả: Hoàng Ngọc Đồng, Dương Hoàng Văn Bản. Báo cáo tại HN Khoa học Kỹ thuật Nhiệt toàn quốc lần thứ 2 tại Hà Nội năm 4/2012.. Số: 4/2012. Trang: 22 đến 26, phân ban 3. Năm 2012. (Oct 21 2012 4:22PM)
[15]Bài báo: Một số kết quả nghiên cứu thực nghiệm về ứng dụng bơm nhiệt trong việc đun nóng nước, Tạp chí khoa học và công nghệ, Đại học Đà Nẵng, 7 (56)/2012 . Tác giả: PGS. TS. Hoàng Ngọc Đồng; ThS. Dương Hoàng Văn Bản . Tạp chí khoa học và công nghệ, Đại học Đà Nẵng, 7(56) năm 2012
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 7(57)/2012. Trang: 25 đến 30. Năm 2012.
(Oct 21 2012 4:32PM)
[16]Bài báo: BIOMASS ENERGY DEVELOPMENT ARE SUITABLE ORIENTATION FOR THE CENTRAL VIETNAM IN CONTRIBUTION TO GREENHOUSE GAS EMISSION REDUCTIONS; UNITED KINGDOM – VIETNAM CLEAN ENERGY CONFERENCE AND EXHIBITION_Danang 9/2012; Journal of science and technology 8(57)/2012. Tác giả: Hoang Ngoc Dong, Nguyen Quoc Huy; Dept. Thermal Refrigeration Engineering Danang University of Technology (DUT) The University of Danang, Vietnam
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. UNITED KINGDOM – VIETNAM CLEAN ENERGY CONFERENCE AND EXHIBITION. Số: 8 (57)/2012. Trang: 35 đến 40. Năm 2012. (Oct 21 2012 4:49PM)
[17]Bài báo: Một số vấn đề về đào tạo thạc sỹ ngành Nhiệt; Tạp chí khoa học và công nghệ, Đại học Đà Nẵng, 9(58)/2012 . Tác giả: GS.TSKH. Đặng Quốc Phú PGS.TS. Hoàng Ngọc Đồng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Trường Đại học Bách khoa-ĐH Đà nẵng
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Tạp chí khoa học và công nghệ, Đại học Đà Nẵng, số 9(58)/2012. Số: 9(58)/2012. Trang: 41 đến 487. Năm 2012. (Oct 21 2012 4:56PM)
[18]Bài báo: Một số kết quả nghiên cứu sửu dụng viên nén Biomass từ phế thải làm nhiên liệu cho lò hơi tầng sôi; Tạp chí khoa học và công nghệ, Đại học Đà Nẵng, 9(58)/2012 . Tác giả: PGS.TS. Hoàng Ngọc Đồng KS. Nguyễn Đức Minh Trường Đại học Bách khoa Đà nẵng Trường Đại học Bách khoa Đà nẵng. Tạp chí khoa học và công nghệ, Đại học Đà Nẵng, 9(58)/2012. Số: 9 (58)/ 2012. Trang: 17 đến 25. Năm 2012. (Oct 21 2012 5:03PM)
[19]Bài báo: Xây dựng phần mềm thiết kế hệ thống sấy lạnh đối lưu để sấy nông sản. Tạp chí khoa học và công nghệ, Đại học Đà Nẵng-số 3(44)/2011. Tác giả: Hoàng Ngọc Đồng, Hà Văn Tuấn
marriage affairs open i want an affair
. Tạp chí khoa học và công nghệ, Đại học Đà Nẵng-số 3 (44)/2011
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 3 (44)/2011. Trang: 18-22. Năm 2011.
(Feb 11 2012 9:00AM)
[20]Bài báo: Một số giải pháp tiết kiệm năng lượng trong lò hơi công nghiệp. Tạp chí khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng - Số 2 (37)/ 2010. Tác giả: Hoàng Ngọc Đồng, Lê Hoài AnhMột số giải pháp tiết kiệm năng lượng trong lò hơi công nghiệp. Tạp chí khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng - Số 2 (37)/ 2010
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 2 (37) 2010. Trang: 37-42. Năm 2010. (Jan 1 2011 5:16PM)
[21]Bài báo: Nghiên cứu thực nghiệm sấy lạnh. Tuyển tập "Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học” lần thứ 9" 6-2009. Tác giả: Hoàng Ngọc Đồng; Nguyễn Quốc Huy; Lê Trường Lâm.. Tuyển tập Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học” lần thứ 9; tháng 6-2009. Số: 9-2009. Trang: 127-130. Năm 2009. (Feb 9 2011 5:56PM)
[22]Bài báo: Nghiên cứu ảnh hưởng của cách bố trí dàn lạnh và tốc độ gió đến khả năng tách ẩm từ dàn lạnh của máy sấy kiểu bơm nhiệt. Tạp chí khoa học và công nghệ, Đại học Đà Nẵng - số 5(34) 2009 . Tác giả: Hoàng Ngọc Đồng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: 5(34)/2009. Trang: 27 đến 33. Năm 2009.
(Jan 1 2011 5:14PM)
[23]Bài báo: Nghiên cứu xây dựng mô hình thực nghiệm thiết bị sấy bằng bơm nhiệt. Tạp chí khoa học và công nghệ, Đại học Đà Nẵng - số 4 (27)/2008. Tác giả: Hoàng Ngọc Đồng và Lê Minh Trí. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
marriage affairs open i want an affair
. Số: 4 (27)/2008. Năm 2008.
(Jan 1 2011 5:11PM)
[24]Bài báo: Nghiên cứu xây dựng mô hình thực nghiệm thiết bị sấy bằng bơm nhiệt, Tạp chí khoa học và công nghệ, Đại học Đà Nẵng, 4(27) năm 2008. Tác giả: Hoàng Ngọc Đồng; Lê Minh Trí. Tạp chí khoa học và công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: 4(27) 2008. Trang: 18-20. Năm 2008. (Feb 9 2011 5:55PM)
[25]Bài báo: Nghiên cứu thực nghiệm sấy nông sản thực phẩm ở nhiệt độ thấp, Tuyển tập “Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học” lần thứ 8-Tháng 6-2008. Tác giả: Hoàng Ngọc Đồng; Bùi Tuấn Sơn; Vũ Như Quang. Tuyển tập “Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học” lần thứ 8-Tháng 6-2008
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: Tháng 6-2008. Trang: 39-45. Năm 2008.
(Feb 9 2011 5:52PM)
[26]Bài báo: Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thiết bị sấy nông sản có thiết bị gia nhiệt kiểu ống nhiệt, Báo cáo tại HNKH lần thứ 20 Đại Học Bách Khoa Hà Nội tháng 10/2006. Tác giả: Hoàng Ngọc Đồng; Trần Văn Vang. Báo cáo tại HNKH lần thứ 20 Đại Học Bách Khoa Hà Nội tháng 10/2006. Số: tháng 10/2006. Trang: 37-42. Năm 2006. (Feb 9 2011 5:51PM)
[27]Bài báo: Một số kết quả nghiên cứu ống nhiệt trọng trường có bộ tách dòng kiểu giao pha, Tạp chí Khoa học & Công nghệ nhiệt, 64 (07)/2005. Tác giả: Hoàng Ngọc Đồng; Trần Văn Vang; Đào Ngọc Chân. Tạp chí Khoa học & Công nghệ nhiệt
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. Số: 64 (07)/2005. Trang: 13-15. Năm 2005.
(Feb 9 2011 5:50PM)
[28]Bài báo: - Nghiên cứu bằng thực nghiệm công suất của ống nhiệt trọng trường có bộ tách dòng kiểu giao pha, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nhiệt số 55, 1/2004. Tác giả: Hoàng Ngọc Đồng, Đào Ngọc Chân, Trần Văn Vang. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nhiệt số 55, tháng 1/2004. Số: 55, 1/2004. Trang: 18-20. Năm 2004. (Dec 31 2010 9:40AM)
[29]Bài báo: - Khảo sát sai số khi tích khói thải để đánh giá chất lượng quá trình cháy trong lò hơi, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nhiệt số 44, 3/2002. Tác giả: Hoàng Ngọc Đồng
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nhiệt số 44, 3/2002.
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 44. Trang: 8-10. Năm 2002.
(Dec 31 2010 9:40AM)
[30]Bài báo: - Nghiên cứu sử dụng ống nhiệt trọng trường trong hệ thống điều hoà không khí, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nhiệt số 45, 5/2002. Tác giả: Bùi Hải, Hoàng Ngọc Đồng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nhiệt số 45, 5/2002. Số: 45. Trang: 20-22. Năm 2002. (Dec 31 2010 9:40AM)
[31]Bài báo: Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thiết bị đun nước nóng bằng năng lượng mặt trời có sử dung ống nhiệt. Tạp chí Khoa học & Công nghệ nhiệt. Số 43 (01/2002). Tác giả: Hoàng Ngọc Đồng; Trần Văn Vang
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Khoa học & Công nghệ nhiệt. Số 43 (01/2002). Số: Số 43 (01/2002). Trang: 18-21. Năm 2002. (Feb 9 2011 5:35PM)
[32]Bài báo: Phân tích độ tăng tổn thất chi phí nhiên liệu khi điều chỉnh lò hơi theo hệ số không khí thừa. Tạp chí Khoa học & Công nghệ nhiệt. số 48 (11/2002). Tác giả: Hoàng Ngọc Đồng. Tạp chí Khoa học & Công nghệ nhiệt
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. Số: 48 (11/2002). Trang: 06-08. Năm 2002.
(Feb 9 2011 5:38PM)
[33]Bài báo: Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến mức độ phát tán của khói thải lò hơi. Báo cáo tại Hội nghị Khoa học Trường Đại học Kỹ thuật-ĐHĐN 11/1999. Tác giả: Hoàng Ngọc Đồng. Báo cáo tại Hội nghị Khoa học Trường Đại học Kỹ thuật-ĐHĐN 11/1999. Số: 11/1999. Trang: 39-45. Năm 1999. (Feb 9 2011 5:33PM)
[34]Bài báo: Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến công suất nhiệt của ống nhiệt trọng trường có mặt trong nhẵn.Tập san khoa học Đại học Đà Nẵng số 05, 11/1998. Tác giả: Hoàng Ngọc Đồng; Trần Văn Vang
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Tạp chí Khoa học Đai Học Đà Nẵng. Số: 05 (11/1998). Trang: 27-30. Năm 1998. (Feb 9 2011 6:18PM)
[35]Bài báo: Truyền tải nhiệt từ bộ thu năng lượng mặt trời tới thùng trữ nhiệt bằng ống nhiệt trọng trường, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nhiệt số 5/1998. Tác giả: Hoàng Ngọc Đồng, Bùi Hải.. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nhiệt số 5/1998, tháng 9.
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 5/1998. Trang: 7-9. Năm 1998.
(Dec 31 2010 9:40AM)
[36]Bài báo: Tính công suất nhiệt trong của ống nhiệt trọng trường có mặt trong nhẵn.Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nhiệt số 3, 5/1998. Tác giả: Hoàng Ngọc Đồng; Trần Văn Vang. Tạp chí Khoa học & Công nghệ nhiệt. Số: 03/1998. Trang: 25-28. Năm 1998. (Jan 1 2011 4:59PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Research on increase efficiency of fluidysed bed boiler burning sawdust at tin thanh industrial. “The 2016 International Conference on ADVANCED TECHNOLOGY & SUSTAINABLE DEVELOPMENT” Ho Chi Minh city, August 21-23-2016. Authors: Hoang Ngoc Dong; Nguyen Duc Lan Resea. Hội nghị Quốc tế “The 2016 International Conference on ADVANCED TECHNOLOGY & SUSTAINABLE DEVELOPMENT” Ho Chi Minh city, August 21-23-2016. No: Hội nghị Quốc tế “The 2016, August 21-23-2016. Pages: 339-345. Year 2016. (Jun 28 2017 3:30PM)
  
 Sách và giáo trình
(Nov 14 2019 5:33PM)(Dec 2 2015 4:54PM)(Dec 26 2014 9:09AM)(Feb 9 2011 6:12PM)(Jan 1 2011 5:21PM)(Feb 9 2011 9:59PM)(Jan 1 2011 5:27PM)(Dec 31 2010 9:40AM)(Dec 31 2010 9:40AM)(Dec 31 2010 9:40AM)
[1]Kỹ thuật cháy; NXB Xây Dựng; Hà Nội 2019 Chủ biên: Hoàng Ngọc Đồng. Đồng tác giả: Phạm Duy Vũ. Nơi XB: NXB Xây Dựng. Năm 2019.
[2]Nhiệt kỹ thuật, Nhà xuất bản Xây dựng, Hà Nội năm 2015 Chủ biên: Hoàng Ngọc Đồng. Đồng tác giả: Thái Ngọc Sơn. Nơi XB: Nhà xuất bản Xây dựng. Năm 2015.
[3]Tính nhiệt thiết bị lò hơi, NXB Xây dựng, Hà Nội năm 2014, Chủ biên: Hoàng Ngọc Đồng Chủ biên: Hoàng Ngọc Đồng. Đồng tác giả: Hoàng Ngọc Đồng, Đào Ngọc Chân. Nơi XB: Nhà xuất bản Xây dựng. Năm 2014.
[4]Kỹ thuật tầng sôi (dành cho học viên Cao học), Đại học Đà nẵng năm 2009 Chủ biên: Hoàng Ngọc Đồng. Nơi XB: Đại học Đà Nẵng. Năm 2009.
[5]Lò hơi và thiết bị đốt, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội năm 2008; Chủ biên Hoàng Ngọc Đồng
Chủ biên: Hoàng Ngọc Đồng. Đồng tác giả: Hoàng Ngọc Đồng và Đào Ngọc Chân. Nơi XB: Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật. Năm 2008.
[6]Thiết kế lò hơi (Lò hơi nâng cao, dành cho học viên Cao học), Đại học Đà Nẵng năm 2006 Chủ biên: Hoàng Ngọc Đồng. Nơi XB: Đại học Đà Nẵng. Năm 2006.
[7]Lý thuyết cháy nâng cao (Dành cho học viên Cao học), Đại học Đà Nẵng 2003. Chủ biên: Hoàng Ngọc Đồng. Nơi XB: Đại học Đà Nẵng. Năm 2003.
[8]Kỹ thuật Nhiệt - Điện; Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội năm 2002
Chủ biên: Hoàng Ngọc Đồng. Đồng tác giả: Phan Quang Xưng; Hoàng Ngọc Đồng. Nơi XB: Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật. Năm 2002.
[9]Bài tập Kỹ thuật nhiệt, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội năm 1999
Chủ biên: Bùi Hải. Đồng tác giả: Hoàng Ngọc Đồng; Bùi Hải. Nơi XB: Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật. Năm 1999.
[10]Nhiệt kỹ thuật, Nhà xuất bản Giáo dục, Hà Nội năm 1999
Chủ biên: Hoàng Ngọc Đồng. Đồng tác giả: Nguyễn Bốn; Hoàng Ngọc Đồng. Nơi XB: Nhà xuất bản Giáo dục. Năm 1999.
  
 Hướng dẫn Sau đại học
SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Nguyễn lê Hồng Sơn (Tiến sỹ)
Đề tài: Nghiên cứu khả năng ứng dụng khí hóa than ngầm tại Đồng bằng Sông Hồng trong điều kiện Việt Nam
Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

 Tiến sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2017

[2]Nguyễn Đức Lân
Đề tài: Nghiên cứu nâng cao hiệu quả của hệ thống lò hơi tầng sôi đốt mùn cưa tại Công ty TNHH Điện hơi công nghiệp Tín Thành

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2014

[3]Ninh Duy Vinh
Đề tài: Nghiên cứu các giải pháp tiết kiệm năng lượng cho Bệnh viện Đà Nẵng – Nhân rộng mô hình cho các bệnh viện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2014

[4]Nguyễn Hữu Tâm
Đề tài: Nghiên cứu quá trình khí hóa trấu

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[5]Nguyễn Duy lam
Đề tài: Nghiên cứu tối ưu hóa thiết bị gia nhiệt nước nóng bằng bơm nhiệt

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2013

[6]Lê Minh Trí (Tiến sỹ)
Đề tài: Nghiên cứu kỹ thuật lạnh thâm độ ứng dụng trong điều kiện Việt Nam
Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

 Tiến sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2009

 2012

[7]Phạm Tuấn Khải
Đề tài: Nghiên cứu các giải pháp giảm thiểu ảnh hưởng của các yếu tố nhằm nâng cao hiệu suất, tiết kiệm năng lượng cho nồi hơi công nghiệp ống lò-ống lửa

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[8]Võ Thái Trường
Đề tài: Điều chỉnh hệ số không khí thừa lò hơi công suất nhỏ sử dụng bộ điều khiển ứng dụng luật PID với cảm biên oxy trong đường khói-trong hệ thống lò hơi

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[9]Dương Hoàng Văn Bản
Đề tài: Nhiên cứu, thiết kế, chế tạo thiết bị đun nước nóng sử dụng bơm nhiệt

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[10]Hà Văn Tuấn
Đề tài: Nghiên cứu Công nghệ sấy lạnh

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2010

[11]Phan Lê Duy Vũ
Đề tài: Nghiên cứu nổ vỡ bình chịu áp lực

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2009

 2009

[12]Lê Hoài Anh
Đề tài: Nghiên cứu tiết kiệm năng lượng trong hệ thống nhiệt

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2009

 2009

[13]Trần Văn Vang (Tiến sỹ)
Đề tài: Nghiên cứu tính chất tới hạn và chưa tới hạn của ống nhiệt trọng trường có bộ tách dòng kiểu giao pha
Trách nhiệm: Hướng dẫn 2

 Tiến sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 1999

 2003

[14]Lê Minh Trí (thạc sỹ)
Đề tài: Nghiên cứu xây dựng mô hình bơm nhiệt

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2002

 2002

[15]Nguyễn Thị Phương Loan
Đề tài: Nghiên cứu sử dụng phương pháp Exergi để phân tích chu trình động cơ nhiệt và máy lạnh.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 1999

 1999

[16]Trần Văn Vang. (Thạc sỹ)
Đề tài: Nghiên cứu phương pháp tính toán ống nhiệt trọng trường

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 1998

 1998

  
 Khen thưởng
[1] Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, QĐ Số 1306/GDDT 12/3/2001 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nghiên cứu khoa học giai đoạn 1996-2000. Năm: 2001.
[2] Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo. QĐ Số 1632/GDDT 04/4/2001 Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 1999-2000. Năm: 2001.
[3] Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo. QĐ số 17125/GDDT, ngày 21/12/2001. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2000-2001.. Năm: 2001.
[4] Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo. QĐ số 1614/GDDT, ngày 31/12/2004. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2002-2003.. Năm: 2004.
[5] Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo. QĐ số 5171/GDDT, ngày 14/9/2005. Có thành tích đóng góp 30 năm xây dựng trường Đại học Bách Khoa 1975-2005. Năm: 2005.
[6] Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn” của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, ký ngày 13/7/2011. Năm: 2011.
[7] Ký niệm chương vì sự nghiệp giáo dục, Bộ trưởng ký ngày 14/11/2011. Năm: 2011.
[8] Danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cấp Bộ" giai đoạn từ năm học 2009-2010 đến 2011-2012. QĐ số 750/QĐ BGDĐT ngày 27.02.2013. Số: 750/QD-BGD ĐT. Năm: 2013.
[9] Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; QĐ số 751/QĐ-BGD và ĐT, ngày 27.2.2013; Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ từ năm học 2009-2010 đến năm học 2011-2012.. Số: số 751/QĐ-BGD và ĐT, ngày 27.2.2013. Năm: 2013.
[10] Danh hiệu Nhà Giáo Ưu tú, năm 2014, QĐ số 2919/QĐ/CTN, ngày 11/11/2014. Số: Số 2919/QĐ/CTN ngày 11/11/2014. Năm: 2014.
[11] Danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cấp Bộ" giai đoạn từ năm học 2012-2013 đến 2014-2015. QĐ số 5540/QĐ-BGDĐT ngày 13.11.2015. Số: 5540/QĐ-BGDĐT. Năm: 2015.
[12] Bằng khen của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo, QĐ Số 5358/QĐ-BGDĐT, ngày 11/11/2016. Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2014-2015 và 2015-2016.. Số: QĐ Số 5358/QĐ-BGDĐT. Năm: 2016.
[13] Danh hiệu Chiến sĩ thi đua Cơ sở 21 năm: 1981-1982; 1982-1983; 1990-1991; 1991-1992; 1992-1993; 1993-1994; 1996-1997; 1997-1998; 1998-1999; 1999-2000; 2000-2001; 2001-2002; 2002-2003; 2007-2008; 2009-2010; 2010-2011; 2011-2012; 2012-2013; 2013-2014; 2014-2015; 2015-2016;. Năm: 2016.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Kỹ thuật tầng sôi và ứng dụng -Cao học
Ngành: Nhiệt
 2008 Học viên Cao học ngành công nghệ nhiệt, Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng  Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng
[2]Lò hơi nâng cao (thiết kế lò hơi) - Cao học
Ngành: Nhiệt
 2007 Học viên Cao học ngành công nghệ nhiệt, Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng  Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng
[3] Lý thuyết cháy nâng cao - Cao học
Ngành: Nhiệt
 2003 SV ngành Công nghệ Nhiệt-Điện lạnh, trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng.  Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng.
[4]Chuyên đề lò hơi (Đại học)
Ngành: Nhiệt
 1996 Học viên Cao học ngành công nghệ nhiệt, Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng  Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng
[5]Lý thuyết cháy (Đại học)
Ngành: Nhiệt
 1990 SV ngành Công nghệ Nhiệt-Điện lạnh, trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng.  Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng.
[6]Lò hơi (Đại học)
Ngành: Nhiệt
 1990 SV ngành Công nghệ Nhiệt-Điện lạnh, Khoa Nhiệt Điện lạnh, Trường Đại học bách Khoa -Đại học Đà Nẵng
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
 Trường Đại học bách Khoa -Đại học Đà Nẵng
[7]Kỹ thuật nhiệt (Đại học)
Ngành: Các ngành KHKT khác
 1980 Đại học  Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN
[8]Tuốc bin-Nhà máy điện (Đại học)
Ngành: Nhiệt
 1979 SV ngành Công nghệ Nhiệt-Điện lạnh, trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng.  trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn