Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,569,077

 Nghiên cứu thực nghiệm truyền nhiệt khi cấp đông cục bộ tế bào bằng thiết bị kim tạo cầu băng; Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 09(94).2015.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: PGS.TS. Hoàng Ngọc Đồng*; Tác giả ở ngoài ĐHĐN
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
; Số: Số 9(94).2015;Từ->đến trang: 23;Năm: 2015
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Thiết bị kim tạo cầu băng có hình dạng một cây kim, được sử dụng để tiêu diệt tế bào ung thư nằm sâu trong cơ thể. Thiết bị có những đặc điểm: có khả năng làm lạnh phần đầu kim đến nhiệt độ rất thấp (< -1900C) trong một khoảng thời gian ngắn (< 60 giây); thân kim được cách nhiệt rất tốt với môi trường; đường kính của thiết bị bé (từ 2 đến 4 mm). Khi hoạt động, kim lạnh này sẽ đông lạnh nhanh cục bộ tế bào và tạo nên một cầu băng ở bên trong cơ thể. Bài báo này trình bày các bước thực nghiệm: chế tạo kim tạo cầu băng thực nghiệm; kiểm tra khả năng hoạt động của kim lạnh, đo kích thước cầu băng tạo ra trong các khoảng thời gian khác nhau; kiểm tra cách nhiệt giữa thân kim lạnh và môi trường
ABSTRACT
A cryoprobe is shaped like a needle and used to destroy cancer cells which are located deeply in the body. This equipment is characterized by being capable of cooling its tip to a very low temperature (lower than -1900C) in a short time (less than 60 seconds); the body of the equipment is very well insulated from the heat of the environment; its diameter is small (from 2 to 4mm). As it operates, this equipment will quickly freeze parts of the cells and create an ice sphere inside the body. This paper presents the experimental steps of the study namely creating an experimental cryoprobe, checking the performance of the cryoprobe, measuring the size of ice spheres formed in different periods, checking the heat insulation between the cryoprobe body and the environment.
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn