Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 66,485,488

 Quá trình truyền nhiệt, truyền chất không ổn định với biên di động khi hóa rắn vật ẩm bằng kỹ thuật Cryo”; Tạp chí Năng lượng nhiệt, số 117-5/2014.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hoàng Ngọc Đồng, Nguyễn Bốn, Lê Minh Trí
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Nơi đăng: Tạp chí Năng lượng nhiệt; Số: 117-5/2014.;Từ->đến trang: 14-18;Năm: 2014
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Một trong những cách để tiêu diệt tế bào ung thư là làm lạnh nó đến nhiệt độ rất thấp bằng kỹ thuật cryo. Đây là một liệu pháp mới, hiện đại, đạt hiệu quả cao ít gây biến chứng và tác dụng phụ được phát triển mạnh trong những năm gần đây. Để thực hiện liệu pháp này, chúng ta cần trả lời những câu hỏi: quá trình đông lạnh khối u xảy ra như thế nào, tốc độ đóng băng và phân bố nhiệt độ trong khối băng ra sao .v.v. Bài báo này sẽ đề xuất một phương pháp tính mới bằng giải tích cho phép khảo sát đầy đủ các thông số của quá trình nói trên. Đây là bài toán cơ sở để nghiên cứu, xây dựng liệu pháp và thiết kế chế tạo các thiết bị của hệ thống lạnh cryo.
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
ABSTRACT
One of destroying cancer cell methods is freezing it to very low temperature by cryogenic technique. Cryogenic technique is a new, modern, highly effective therapy that causes less complications, side effects and strongly develops recently. To perform this therapy, we need to answer these questions: how process of freezing tumor occurs, how speed of freezing and distributing temperature in the ice is, etc. This article will propose the new method of analysis calculating which allows us to investigate completely the parameter of the process above. This is a basic calculation in order to research, construct and design cryogenic technique.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn