Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 66,487,513

 Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến mức độ phát tán của khói thải lò hơi. Báo cáo tại Hội nghị Khoa học Trường Đại học Kỹ thuật-ĐHĐN 11/1999
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hoàng Ngọc Đồng
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
Nơi đăng: Báo cáo tại Hội nghị Khoa học Trường Đại học Kỹ thuật-ĐHĐN 11/1999; Số: 11/1999;Từ->đến trang: 39-45;Năm: 1999
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT

ABSTRACT

marriage affairs open i want an affair
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn