Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 66,854,216

 Phân tích độ tăng tổn thất chi phí nhiên liệu khi điều chỉnh lò hơi theo hệ số không khí thừa. Tạp chí Khoa học & Công nghệ nhiệt. số 48 (11/2002)
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hoàng Ngọc Đồng
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học & Công nghệ nhiệt
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
; Số: 48 (11/2002);Từ->đến trang: 06-08;Năm: 2002
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT

ABSTRACT

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn