Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,067,740

 Nghiên cứu thực nghiệm sấy lạnh. Tuyển tập "Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học” lần thứ 9" 6-2009.
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hoàng Ngọc Đồng; Nguyễn Quốc Huy; Lê Trường Lâm.
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
Nơi đăng: Tuyển tập Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học” lần thứ 9; tháng 6-2009.; Số: 9-2009.;Từ->đến trang: 127-130;Năm: 2009
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT

walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
ABSTRACT

unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn