Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,067,437

 Truyền tải nhiệt từ bộ thu năng lượng mặt trời tới thùng trữ nhiệt bằng ống nhiệt trọng trường, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nhiệt số 5/1998.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hoàng Ngọc Đồng, Bùi Hải.
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nhiệt số 5/1998, tháng 9.
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
; Số: 5/1998;Từ->đến trang: 7-9;Năm: 1998
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT

unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
ABSTRACT

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn