Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,569,123

 - Nghiên cứu sử dụng ống nhiệt trọng trường trong hệ thống điều hoà không khí, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nhiệt số 45, 5/2002.
marriage affairs all wife cheat i want an affair
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Bùi Hải, Hoàng Ngọc Đồng
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nhiệt số 45, 5/2002.; Số: 45;Từ->đến trang: 20-22;Năm: 2002
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT

marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
ABSTRACT

walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn