Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,569,071

 - Nghiên cứu bằng thực nghiệm công suất của ống nhiệt trọng trường có bộ tách dòng kiểu giao pha, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nhiệt số 55, 1/2004.
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hoàng Ngọc Đồng, Đào Ngọc Chân, Trần Văn Vang
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nhiệt số 55, tháng 1/2004.; Số: 55, 1/2004;Từ->đến trang: 18-20;Năm: 2004
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT

abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
ABSTRACT

walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn