Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 66,853,814

 Xây dựng module xác định thông số nhiệt động của hơi nước, Tạp chí năng lượng Nhiệt, số 103_1/2012
marriage affairs open i want an affair
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hoàng Ngọc Đồng, Thái Ngọc Sơn, Nguyễn Quốc Huy
Nơi đăng: Tạp chí Năng lượng Nhiệt số 103 - 1/2002.
marriage affairs all wife cheat i want an affair
; Số: 103;Từ->đến trang: 14-17;Năm: 2012
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Creating the module of the thermodynamic properties of ordinary water and steam
ABSTRACT

unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons open free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn