Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,569,353

 Một số kết quả nghiên cứu thực nghiệm về ứng dụng bơm nhiệt trong việc đun nóng nước, Tạp chí khoa học và công nghệ, Đại học Đà Nẵng, 7 (56)/2012
marriage affairs open i want an affair
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes wal
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: PGS. TS. Hoàng Ngọc Đồng; ThS. Dương Hoàng Văn Bản
Nơi đăng: Tạp chí khoa học và công nghệ, Đại học Đà Nẵng, 7(56) năm 2012
marriage affairs all wife cheat i want an affair
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
; Số: 7(57)/2012;Từ->đến trang: 25 đến 30;Năm: 2012
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Việc tìm kiếm và thực hiện các giải pháp tiết kiệm năng lượng; phát triển và ứng dụng các dạng năng lượng tái tạo nhằm giảm tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch để giảm thiểu phát thải, góp phần tích cực vào cuộc chiện chống biến đổi khí hậu là một nhiệm vụ cấp bách đối với các nhà khoa học, các nhà quản lý và sử dụng năng lượng. Một trong những hướng để giảm tiêu thụ năng lượng trong một số lĩnh vưc như sấy lạnh, cấp nhiệt cho sinh hoạt trong các tòa nhà thì việc sử dụng bơm nhiệt đang được nghiên cứu một cách mạnh mẽ. Bài báo này trình bày một số kết quả nghiên cứu về ứng dụng của bơm nhiệt vào việc đun nước nóng nhằm tiết kiệm lượng điện tiêu thụ so với các bình đun nước nóng trực tiếp bằng điện đang được sử dụng hiện nay.
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
ABSTRACT
Beside finding and performing saving energy solutions as well as development and application renewable energy aim to reduce fossil fuel consumption and carbon dioxide, active contribution to struggle for climate change has become a vital important assignment for scientist. One of solutions to decrease energy consumptions in low temperature drying and heating system for building is heat pump development. This article refers research results of heat pump in heating the water in order to saving electric consumption rather than current heater using direct electricity.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn