Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,067,249

 Một số kết quả nghiên cứu sửu dụng viên nén Biomass từ phế thải làm nhiên liệu cho lò hơi tầng sôi; Tạp chí khoa học và công nghệ, Đại học Đà Nẵng, 9(58)/2012
marriage affairs open i want an affair
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: PGS.TS. Hoàng Ngọc Đồng KS. Nguyễn Đức Minh Trường Đại học Bách khoa Đà nẵng Trường Đại học Bách khoa Đà nẵng
Nơi đăng: Tạp chí khoa học và công nghệ, Đại học Đà Nẵng, 9(58)/2012; Số: 9 (58)/ 2012;Từ->đến trang: 17 đến 25;Năm: 2012
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Nguồn năng lượng hóa thạch có ý nghía rất lớn đối với sự phát triển của nhân loại, tuy nhiên nguồn năng lượng này đang cạn kiệt dần, đòi hỏi chúng ta phải tìm các nguồn năng lương khác thay thế. Trong khi chưa thể phát triển năng lượng mặt trời, gió, địa nhiệt thì một trong những chọn lựa ưu tiên là phát triển năng lượng sinh khối. Sinh khối là vật chất tái tạo, có nguồn gốc sinh học như gỗ, chất xơ gỗ, than củi, rơm rạ, chất thải nông lâm nghiệp và chất thải từ các nhà máy chế biến tinh bột. Khi đốt sinh khối sẽ tạo ra CO2, nhưng lượng CO2 này lại được cây quang hợp hấp thụ để biến thành nguồn dinh dưỡng nuôi cây, tạo thành chu trình kín trong tự nhiên. Nói cách khác, đốt biomass không làm tăng phát thải khí nhà kính, có thể coi Biomass là nguồn năng lượng sạch.
ABSTRACT
Fossil energy resources (Coal, oil, and natural gas) have contributed significantly in development of mankind. However, these energy resources are increasingly depleted. It is necessary to find other energy resources to replace. While wind power, solar power and geothermal have not more conditions to develop, one of priority choice is development biomass energy. Biomass is a renewable energy resource with biological origin such as wood, wood fiber, charcoal, straw, agricultural residues and waste from starch factories. The burning of biomass will produce carbon dioxide emission into the environment, this CO2 will be absorbed by leaves of the trees through photosynthetic to turn into nutrients for the growth of tree and create new carbohydrates. This form a closed cycle in the nature. Therefore, utilization biomass energy is really necessary for Vietnam to get new opportunities for agriculture and forestry. Other goals are reducing green house effect, diversifying energy sources, and realizing a growing supply with electric energy of the whole country.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn