Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,569,784

 "Nghiên cứu, đề xuất mô hình sấy kết hợp hai chế độ nhiệt độ cao và nhiệt độ thấp để sấy thảo dược”. Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng; 10 (71).2013.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hoàng Ngọc Đồng, Hà Văn Tuấn
Nơi đăng: Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng; Số: 10 (71).2013;Từ->đến trang: 17-22;Năm: 2013
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm trên mô hình thiết bị sấy thực tế sử dụng bơm nhiệt. Trong bài báo này, chúng tôi phân tích ưu, nhược điểm đặc điểm của quá trình sấy, của phương pháp sấy nóng, phương pháp sấy lạnh. Bài báo cũng đã nghiên cứu và xây dựng mô hình sấy 2 chế độ nóng và lạnh để sấy thảo dược nhằm hạn chế các nhược điểm của phương pháp sấy lạnh và phương pháp sấy nóng. Bài báo cũng trình bày quy trình vận hành, phân tích đánh giá ưu, nhược điểm của mô hình sấy kết hợp 2 chế độ nóng, lạnh. Kết quả nghiên cứu nhằm phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu của sinh viên, kỹ sư chuyên ngành công nghệ Nhiệt – Lạnh. Đồng thời cũng là cơ sở để các doanh nghiệp chế biến và bảo quản thảo dược để nâng cao chất lượng và giảm chi phí.
ABSTRACT
The article represents theoretical and experiment on the model of drying equipment with heat pump. In this paper, we have analyzed weaknesses and advantages of drying process, of hot-drying and freeze-drying methods. The paper has also studied and established drying model of combining hot and cold regime to dry medicinal herbs in order to restrict its weaknesses. It has also presented process of operation, analyzed weaknesses and advantages of drying model of combining heat and freeze regime. The research findings will be used for students and engineers who have the major of heat-refrigeration technology to study and research. This is also a foundation for medicinal herbs processing and preserving enterprises to enhance quality and reduce expenditure.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn