Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

[1] Đề tài cấp ĐHĐN: - Đ2012-02-27. Nghiên cứu sản xuât thử nghiệm và sử dụng viên nhiên liệu sinh khối từ phế thải nông nghiệp. Đề tài cấp Đại học Đà Nẵng năm 2012. Chủ nhiệm: Hoàng Ngọc Đồng. Thành viên: Nguyễn Đức Minh; Thái Tấn Hòa; Nguyễn Thanh Văn; Ngô Đức Mạnh. Mã số: Đ2012-02-27. Năm: 2012. (Apr 21 2013 8:53AM)
[2] Đề tài cấp Bộ: - B2010- ĐN02-54. Nghiên thiết kế, chế tạo hệ thống sấy lạnh ứng dụng trong công nghệ chế biến nông, hải sản. Đề tài cấp Bộ, năm 2010. Chủ nhiệm: Hoàng Ngọc Đồng. Thành viên: . Mã số: B2010-ĐN02-54. Năm: 2011. (Jan 29 2011 8:16AM)
[3] Đề tài cấp Bộ: - B2007- ĐN02-29. Nghiên cứu ứng dụng hệ thống sấy ở nhiệt độ thấp sử dụng bơm nhiệt trong công nghệ chế biến nông sản. Đề tài cấp Bộ, năm 2007. Chủ nhiệm: Hoàng Ngọc Đồng. Mã số: B2007- ĐN02-29. Năm: 2008. (Jan 1 2011 4:39PM)
[4] Đề tài cấp Bộ: - B2004-14-46. Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thiết bị sấy nông sản có thiết bị gia nhiệt kiểu ống nhiệt. Đề tài cấp Bộ , Năm 2004. Chủ nhiệm: Hoàng Ngọc Đồng. Mã số: B2004-14-46. Năm: 2005. (Jan 1 2011 4:36PM)
[5] Đề tài cấp Bộ: - B2002-200-15-46. Thiết kế, chế tạo lò hơi sử dụng ống nhiệt trọng trường. Đề tài cấp Bộ, năm 2002. Chủ nhiệm: Trần Văn Vang. Mã số: B2002-15-46. Năm: 2004. (Jan 1 2011 4:32PM)
[6] Đề tài cấp Bộ: - B99-15-36. Nghiên cứu ống nhiệt trọng trường có bộ tách dòng kiểu giao nhau, Đề tài cấp Bộ, 2001.. Chủ nhiệm: Trần Văn Vang. Mã số: B99-15-36. Năm: 2002. (Dec 31 2010 9:40AM)
[7] Đề tài cấp Bộ: - B2000-14-47. Phần mềm quản lý công tác đào tạo trong các trường Đại học và Cao đẳng, Đề tài cấp Bộ, năm 2001.. Chủ nhiệm: Hoàng Ngọc Đồng. Thành viên: . Mã số: B2000-14-47. Năm: 2002. (Dec 31 2010 9:40AM)
[8] Đề tài cấp Bộ: - B97-15-51. Quản lý toàn diện cán bộ và sinh viên trên máy vi tính, Đề tài cấp Bộ, 1999.. Chủ nhiệm: Hoàng Ngọc Đồng. Thành viên: . Mã số: B97-15-51. Năm: 1998. (Dec 31 2010 9:40AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn