Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,631,712

 - Đ2012-02-27. Nghiên cứu sản xuât thử nghiệm và sử dụng viên nhiên liệu sinh khối từ phế thải nông nghiệp. Đề tài cấp Đại học Đà Nẵng năm 2012
Chủ nhiệm:  Hoàng Ngọc Đồng
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
; Thành viên:  Nguyễn Đức Minh; Thái Tấn Hòa; Nguyễn Thanh Văn; Ngô Đức Mạnh
Số: Đ2012-02-27 ; Năm hoàn thành: 2012; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Kỹ thuật

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn