Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,110,936

 - B2010- ĐN02-54. Nghiên thiết kế, chế tạo hệ thống sấy lạnh ứng dụng trong công nghệ chế biến nông, hải sản. Đề tài cấp Bộ, năm 2010
Chủ nhiệm:  Hoàng Ngọc Đồng
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
; Thành viên:  
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
Số: B2010-ĐN02-54 ; Năm hoàn thành: 2011; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Khoa học công nghệ

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn