Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,110,269

SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Nguyễn lê Hồng Sơn (Tiến sỹ)
Đề tài: Nghiên cứu khả năng ứng dụng khí hóa than ngầm tại Đồng bằng Sông Hồng trong điều kiện Việt Nam
Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

 Tiến sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2017

[2]Nguyễn Đức Lân
Đề tài: Nghiên cứu nâng cao hiệu quả của hệ thống lò hơi tầng sôi đốt mùn cưa tại Công ty TNHH Điện hơi công nghiệp Tín Thành

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2014

[3]Ninh Duy Vinh
Đề tài: Nghiên cứu các giải pháp tiết kiệm năng lượng cho Bệnh viện Đà Nẵng – Nhân rộng mô hình cho các bệnh viện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2014

[4]Nguyễn Hữu Tâm
Đề tài: Nghiên cứu quá trình khí hóa trấu

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2012

 2013

[5]Nguyễn Duy lam
Đề tài: Nghiên cứu tối ưu hóa thiết bị gia nhiệt nước nóng bằng bơm nhiệt

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2013

 2013

[6]Lê Minh Trí (Tiến sỹ)
Đề tài: Nghiên cứu kỹ thuật lạnh thâm độ ứng dụng trong điều kiện Việt Nam
Trách nhiệm: Hướng dẫn 1

 Tiến sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2009

 2012

[7]Phạm Tuấn Khải
Đề tài: Nghiên cứu các giải pháp giảm thiểu ảnh hưởng của các yếu tố nhằm nâng cao hiệu suất, tiết kiệm năng lượng cho nồi hơi công nghiệp ống lò-ống lửa

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[8]Võ Thái Trường
Đề tài: Điều chỉnh hệ số không khí thừa lò hơi công suất nhỏ sử dụng bộ điều khiển ứng dụng luật PID với cảm biên oxy trong đường khói-trong hệ thống lò hơi

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[9]Dương Hoàng Văn Bản
Đề tài: Nhiên cứu, thiết kế, chế tạo thiết bị đun nước nóng sử dụng bơm nhiệt

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2011

[10]Hà Văn Tuấn
Đề tài: Nghiên cứu Công nghệ sấy lạnh

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2010

 2010

[11]Phan Lê Duy Vũ
Đề tài: Nghiên cứu nổ vỡ bình chịu áp lực

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2009

 2009

[12]Lê Hoài Anh
Đề tài: Nghiên cứu tiết kiệm năng lượng trong hệ thống nhiệt

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2009

 2009

[13]Trần Văn Vang (Tiến sỹ)
Đề tài: Nghiên cứu tính chất tới hạn và chưa tới hạn của ống nhiệt trọng trường có bộ tách dòng kiểu giao pha
Trách nhiệm: Hướng dẫn 2

 Tiến sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 1999

 2003

[14]Lê Minh Trí (thạc sỹ)
Đề tài: Nghiên cứu xây dựng mô hình bơm nhiệt

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2002

 2002

[15]Nguyễn Thị Phương Loan
Đề tài: Nghiên cứu sử dụng phương pháp Exergi để phân tích chu trình động cơ nhiệt và máy lạnh.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 1999

 1999

[16]Trần Văn Vang. (Thạc sỹ)
Đề tài: Nghiên cứu phương pháp tính toán ống nhiệt trọng trường

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 1998

 1998

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn