Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,590,896

(Nov 14 2019 5:33PM)(Dec 2 2015 4:54PM)(Dec 26 2014 9:09AM)(Feb 9 2011 6:12PM)(Jan 1 2011 5:21PM)(Feb 9 2011 9:59PM)(Jan 1 2011 5:27PM)(Dec 31 2010 9:40AM)(Dec 31 2010 9:40AM)(Dec 31 2010 9:40AM)
[1]Kỹ thuật cháy; NXB Xây Dựng; Hà Nội 2019 Chủ biên: Hoàng Ngọc Đồng. Đồng tác giả: Phạm Duy Vũ. Nơi XB: NXB Xây Dựng. Năm 2019.
[2]Nhiệt kỹ thuật, Nhà xuất bản Xây dựng, Hà Nội năm 2015 Chủ biên: Hoàng Ngọc Đồng. Đồng tác giả: Thái Ngọc Sơn. Nơi XB: Nhà xuất bản Xây dựng. Năm 2015.
[3]Tính nhiệt thiết bị lò hơi, NXB Xây dựng, Hà Nội năm 2014, Chủ biên: Hoàng Ngọc Đồng Chủ biên: Hoàng Ngọc Đồng. Đồng tác giả: Hoàng Ngọc Đồng, Đào Ngọc Chân. Nơi XB: Nhà xuất bản Xây dựng. Năm 2014.
[4]Kỹ thuật tầng sôi (dành cho học viên Cao học), Đại học Đà nẵng năm 2009 Chủ biên: Hoàng Ngọc Đồng. Nơi XB: Đại học Đà Nẵng. Năm 2009.
[5]Lò hơi và thiết bị đốt, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội năm 2008; Chủ biên Hoàng Ngọc Đồng
Chủ biên: Hoàng Ngọc Đồng. Đồng tác giả: Hoàng Ngọc Đồng và Đào Ngọc Chân. Nơi XB: Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật. Năm 2008.
[6]Thiết kế lò hơi (Lò hơi nâng cao, dành cho học viên Cao học), Đại học Đà Nẵng năm 2006 Chủ biên: Hoàng Ngọc Đồng. Nơi XB: Đại học Đà Nẵng. Năm 2006.
[7]Lý thuyết cháy nâng cao (Dành cho học viên Cao học), Đại học Đà Nẵng 2003. Chủ biên: Hoàng Ngọc Đồng. Nơi XB: Đại học Đà Nẵng. Năm 2003.
[8]Kỹ thuật Nhiệt - Điện; Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội năm 2002
Chủ biên: Hoàng Ngọc Đồng. Đồng tác giả: Phan Quang Xưng; Hoàng Ngọc Đồng. Nơi XB: Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật. Năm 2002.
[9]Bài tập Kỹ thuật nhiệt, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội năm 1999
Chủ biên: Bùi Hải. Đồng tác giả: Hoàng Ngọc Đồng; Bùi Hải. Nơi XB: Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật. Năm 1999.
[10]Nhiệt kỹ thuật, Nhà xuất bản Giáo dục, Hà Nội năm 1999
Chủ biên: Hoàng Ngọc Đồng. Đồng tác giả: Nguyễn Bốn; Hoàng Ngọc Đồng. Nơi XB: Nhà xuất bản Giáo dục. Năm 1999.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn