Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 49,690,438

 Tính nhiệt thiết bị lò hơi, NXB Xây dựng, Hà Nội năm 2014, Chủ biên: Hoàng Ngọc Đồng
Chủ biên: Hoàng Ngọc Đồng; Đồng tác giả: Hoàng Ngọc Đồng, Đào Ngọc Chân
Nơi xuất bản: Nhà xuất bản Xây dựng; Mã số: 128-2014/CXB/7-26/XD ;Năm XB: 2014
Số lượng XB: 500; Số lần tái bản: ; Lĩnh vực: Chưa xác định
TÓM TẮT
Cuốn sách trình bày cách tính toán nhiệt các thiết bị lò hơi
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn