Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 39,686,069

 Chương trình giải bài toán dẫn nhiệt bằng phương pháp phần tử hữu hạn
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: PGS.TS. Nguyễn Bốn, ThS. Huỳnh Ngọc Hùng
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nhiệt ISSN 0868-3336; Số: 56;Từ->đến trang: ;Năm: 2004
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Chương trình được viết bằng ngôn ngữ lập trình Matlab giải các bài toán dẫn nhiệt 1, 2 chiều ổn định và không ổn định với điều kiện biên loại 1, 2 và 3 bằng phương pháp phần tử hữu hạn.
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn