Huỳnh Ngọc Minh Thi
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 9811 lượt người xem
Họ và tên:  Huỳnh Ngọc Minh Thi
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  31/10/1972
Nơi sinh: Tp Quy Nhơn
Quê quán Tp Quy Nhơn
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  SP. Tiếng Nga; Tại: Trường Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Tổ thư viện; Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ: Tổ trưởng Thư viện
Học vị: Đại học; năm: ; Chuyên ngành: ; Tại:
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Nga, Anh
Địa chỉ liên hệ: Thư viện, Trường Đại học Sư phạm, ĐHĐN
Điện thoại: 0236.3736613; Mobile: 0925228249
Email: hnmthi@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 - 2000 - 8/2012: Công tác tại Trung tâm Thông tin Học Liệu 
- 9/2012 - nay: Tổ Thư viện Trường Đại học Sư phạm
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn