Huỳnh Nhật Nam
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 17065 lượt người xem
Họ và tên:  Huỳnh Nhật Nam
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  12/06/1983
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Đại Lộc-Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Công nghệ thông tin; Tại: Đại học Bách khoa Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Phòng Đào tạo; Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2016; Chuyên ngành: Khoa học máy tính; Tại: Trường Đại học Bách Khoa-Đại học Đà Nẵng
Dạy CN: Công nghệ thông tin
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Phòng Đào tạo - Trường Cao đẳng Công nghệ
Điện thoại: ; Mobile: 0988088446
Email: hnnam@dct.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 11/2009 đến nay: Cán bộ phòng Đào tạo, Trường Cao đẳng Công nghệ
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Xây dựng hệ thống quản lý vật tư trên nền web, ứng dụng Tổ tài vụ Trường Cao đẳng Công nghệ. Chủ nhiệm: Huỳnh Nhật Nam. Mã số: T2011-06-13. Năm: 2011. (Dec 27 2015 1:07AM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu Moodle xây dựng hệ thống E- Learning tại trường Cao đẳng Công nghệ. Chủ nhiệm: Huỳnh Nhật Nam. Thành viên: . Mã số: T2011-222. Năm: 2010. (Dec 27 2015 1:04AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn